کریم‌خان زند (وکیل‌الرعایا) چگونه معیشت مردم را ارزان کرد‌؟

تاريخي

د‌ر د‌وران کریمخان د‌ستگاه د‌یوان سالاری ساد‌ه و ارتش د‌ایمی کوچک شد‌ / کریم‌خان: ما نسبت به همه مرد‌م ایران یک وظیفه عام د‌اریم

 

نسخه ای برای درمان بیماری هلندی - ایرانی

اقتصاد

علاج اقتصاد تورمی و مرض اقتصاد هلندی- ایرانی ،خروج از مصرف و تخصیص منابع به تولید است

به جای مقاله : کلامی با مدیران شرکت های بزرگ

در کار خير حاجت هيچ استـخاره نيسـت !

هر گه که دل به عشق دهي خوش دمي بود ...

در کار خير حاجت هيچ استـخاره نيسـت ! /

فرصـت شـمر طريقه رندي که اين نشان ...

چون راه گنج ، بر همه کس آشکاره نيسـت !

هشدار : مراقب شتاب تورم باشید

تورم

با این وضعیت به‌نظر می‌رسد تورم 50درصدی برای پایان سال‌جاری دور از انتظار نخواهد بود

یارانه‌نقدی را حذف کنید، جیره غذایی بدهید

هدفمندی یارانه ها

95 درصد درآمد هاصرف خوراک، مسکن، پوشاک، بهداشت حمل و نقل می‌شود / اگر می‌خواهیم با پرداخت یارانه کمکی به مردم بکنیم بهتر است یکی از این موارد را تقبل کنیم