خبر اختصاصی: تشکیل کارگروه مشترک منطقه ویژه اقتصادی سیرجان و گمرگ منطقه

به منظور بحث و بررسی پیرامون مسائل و مشکلات مربوط به مبادله کالائی، اعمال قوانین و مقررات صادرات و واردات کالا و محصولات و سایر امور گمرکی، کار گروه مشترک کارشناسان منطقه ویژه اقتصادی سیرجان و گمرک منطقه تشکیل گردید.  

به گزارش روابط عمومی منطقه، این جلسات که با حضور میرزاده جانشین مدیرعامل و محتشم مدیر گمرک منطقه تشکیل گردیده، امور مربوط به روند اجرائی و بوروکراسیهای اداری مربوط به مراحل مختلف ورود و خروج کالاها، مشکلات فعالین اقتصادی مستقر در منطقه اعم از تولیدی و بازرگانی، اعمال قوانین و بخشنامه های صادره از سوی مراجع ذیربط منجمله گمرک جمهوری اسلامی و سایر مسائل و امور مرتبط با فعالیت و مشترک فیمابین گمرک و منطقه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

شایان ذکر است تاکنون دو جلسه از این کارگروه تشکیل گردیده و مقرر گردیده در ادامه بصورت منظم ماهیانه و یا در صورت نیاز بصورت فوق العاده نیز تشکیل گردد.

منبع خبر: روابط عمومی منطقه ویژه اقتصادی سیرجان - سه شنبه 11 شهریور ۱۳۹۹

دیدگاه کاربران