جناب آقای مهندس پدرام پورحسین

 

سازمان عمران کرمان در سال 1382 با هدف سامان بخشی و برنامه ریزی در امور ارتباطات و فن آوری اطلاعات، در بخش داخلی به منظور بهینه سازی سیستمها و ایجاد ساختار یکپارچه و در بخش خارج سازمانی فعال نمودن تجارت الکترونیکی و توسعه و جذب سرمایه گذاری در این حوزه نسبت به ایجاد معاونت ارتباطات و فن آوری اطلاعات سازمان اقدام نمود.

در همین راستا و بر اساس خط مشی های تعیین شده از سوی ریاست محترم سازمان این معاونت در بخش داخلی نسبت به شناسائی ، بهینه سازی روشها و تشخیص و تامین سیستم های نوین اقدام نمود که از آنجمله می توان به سیستمهای یکپارچه مالی ، سیستم مدیریت مکاتبات ،سیستم پاسخگوئی الکترونیکی و پورتال سازمان اشاره نمود که مراحل تکمیلی خود را طی می کنند .

در بخش توسعه فعالیتهای خاص به منظور تحقق امر تجارت الکترونیکی نیز با هدف جذب سرمایه گذاری خارجی و ایجاد زمینه فعالیتهای مولد،مذاکرات مفصلی را با شرکتهای مختلف از جمله کریمسون لاجیک سنگاپور آغاز نمود.

از زمینه ها و زیرساختارهای بوجود آمده در سطح منطقه به مجوز (ICP) اینترنت پرسرعت، شبکه مخابراتی مستقل، سیستم نظارتی الکترونیکی ،گمرک الکترونیکی،نقطه اطلاع رسانی تجاری که با این حوزه مرتبط هستند می توان اشاره کرد.

پیگیری و فعال نمودن پارک علم و فن آوری اطلاعات و برج تجارت الکترونیکی منطقه ویژه اقتصادی سیرجان و همچنین فعال نمودن یک E-solution از دیگر برنامه های در دست پیگیری این معاونت می باشد.

 


 

 


بازدید:822
آخرین به روزرسانی: 1398/02/17