شرکت دوران الکتريک

 

نام مدير عامل

 آقای سلیمانیون

تاريخ تاسيس

 

نشاني دفتر مركزي

 

شماره تلفن تماس

0345347-2042 

شماره فكس

 

صندوق پستي

 

پست الكترونيك

sirjan.m@gmail.com

نشاني سايت اينترنتي

 

محصولات / خدمات

 تولید باند بلندگوی خودرو

ميزان سهام سازمان

 


 

 


بازدید:1109
آخرین به روزرسانی: 1389/09/20