شرکت صید اقیانوس (سردخانه 5000 تنی) 
 

نام مدير عامل

 آقای شفیعی

تاريخ تاسيس

 

نشاني دفتر مركزي

 

شماره تلفن تماس

0345347- 

شماره فكس

 

صندوق پستي

 

پست الكترونيك

 

نشاني سايت اينترنتي

 

محصولات / خدمات

 سردخانه 5000 تنی منطقه ویژه اقتصادی

ميزان سهام سازمان

 


 

 


بازدید:1107
آخرین به روزرسانی: 1389/09/20