پروژه ها

شما می توانید با انتخاب هر مطلب، اطلاعات کامل را مشاهده نمایید

بهره برداری از نیروگاه 25 مگاواتی منطقه ویژه اقتصادی سیرجان

نیروگاه منطقه ویژه اقتصادی سیرجان برای تامین نیاز ...

بیشتر

مشارکت در احداث منطقه ویژه اقتصادی جازموریان

شرکت درج متولی منطقه ویژه اقتصادی جازموریان در نظر ...

بیشتر

سرمایه گذاری برای انتقال آب از دریای عمان به کرمان و هرمزگان

طرح انتقال آب شیرین از دریای عمان به کرمان و بندرعباس ...

بیشتر