سرمایه گذاری های سازمان

قطارهای جوپار

جوپار: اولین شرکت قطارهای مسافری و باری بخش خصوصی در ایران
شرکت قطارهای مسافری و باری جوپار( سهامی خاص ) در راستاي سياست خصوصي سازي در راه آهن جمهوري اسلامي ايران بعنوان اولین شرکت بخش خصوصی در كشور از سال 1381 تحت مدیریت سازمان عمران کرمان فعالیت رسمی خود را در زمينه كرير ريلي مسافري و باري آغاز نمود.

موضوع شركت طبق اساسنامه عبارتست از:

    جابجايي مسافر و حمل كالا بوسيله واگن هاي مسافري و باري و ارائه خدمات مربوطه و ...
    مشاركت با شركت هاي ايراني و خارجي براي انجام فعاليت حمل و نقل ريلي.

 حمل و نقل مسافری

این شرکت فعالیت مسافری خود را با خرید تعداد 22 دستگاه واگن درجه یک اکسپرس خواب 6 تخته پارسی در سال 1381 آغاز نمود و در سال 1388 با خرید تعداد 84 دستگاه واگن درجه یک پارسی دیگر، بعنوان یکی از بزرگترین کریرهای مسافری ریلی در مسیرهای تهران- مشهد، تهران- بندرعباس، تهران- کرمان، تهران  زاهدان و کرمان – مشهد فعالیت دارد. در راستای سیاستهای توسعه ای شرکت، در سال 1393 تعداد 45 دستگاه واگن مسافری از کشور آلمان خریداری شده که این واگنها به زودی به ناوگان مسافری خواهند پیوست و ظرفیت جابجایی مسافر  در حدود 40 درصد افزایش یافته و ظرفیت سالانه جابجایی مسافر به حدود 2 میلیون نفر خواهد رسید.

حمل و نقل باری

شرکت قطارهای مسافری و باری جوپار در راستای تحقق سیاست خصوصی سازی در راه آهن جمهوری اسلامی ایران با در اختیار داشتن تعداد 514 دستگاه واگن باری لبه بلند ملکی عهده دار حمل مواد معدنی بوده و این شرکت قابلیت حمل حدود 2 میلیون تن مواد معدنی را در سال دارا می باشد.
این شرکت با کسب مجوزهای لازم، حمل و نقل بین المللی را نیز به فعالیت های خود اضافه نموده و آمادگی حمل هر نوع کالا و مواد اولیه را در سطح بین المللی از ایران به کشورهای روسیه، آسیای میانه، ترکیه و افغانستان دارا می باشد. شرکت جوپار در نظر دارد جهت ایجاد بازارهای جدید فعالیت های خود را در بخش حمل بار توسعه داده و در آینده نزدیک واگن های مخصوص حمل خودرو نیز خریداری نماید.