سرمایه گذاری های سازمان

ماه تاب گستر

ماه تاب گستر: اولین شرکت خصوصی تامین برق در جمهوری اسلامی ایرانپیش بینی توسعه اقتصادی کشور و در نتیجه نرخ رشد بالای مصرف برق در سال های آتی همراه با محدودیت های سرمایه گذاری بخش دولتی، لزوم مشارکت بخش خصوصی در عرصه صنعت برق را بیش از پیش ایجاب می نماید

.شرکت ماه تاب گستر اولین شرکت خصوصی ایرانی است که با تکیه بر توانایی و تجربیات متخصصین ایرانی، در راستای تحقق سیاست های اجرائی اصل ۴۴ قانون اساسی و برنامه های توسعه ای دولت جمهوری اسلامی ایران و با حمایت وزارت نیرو، از سال ۱۳۸۰ با مشارکت سازمان عمران کرمان فعالیت خود را در زمینه تولید، توزیع و فروش انرژی الکتریکی در داخل و خارج از کشور آغاز نموده است. این شرکت هم اکنون مالک تمام یا بخشی از ۹ نیروگاه با قدرت تولیدی ۳۱۰۰ مگاوات برق می باشد

چشم انداز

توسعه دهنده و سرمایه گذار الگو و سرآمد انرژی در کشور و مطرح در کشورهای هدف با توجه به ابعاد زیر:

     - دارای سهم قابل توجه در تأمین انرژی الکتریکی کشور
    - ایجاد و ارتقای ارزش برای ذینفعان در چارچوب توسعه پایدار
    - ارائه خدمات مناسب به مشتریان
    - رشد و توانمندسازی نیروی انسانی

مأموریت

    - تولید و فروش برقاز طریق سرمایه گذاری در احداث یا خرید نیروگاه ها
    - تجارت انرژى در بازار کشورهاى هدف

ارزش هاى مشترک گروه ماه تاب

    - افزایش ارزش براى مشتریان و ذینفعان
    - تعهد به مسئولیت هاى فرهنگی اجتماعی
    - یادگیرى، خلالاقیت، نوآورى و کارآفرینى
    - ارج نهادن و احترام به دیدگاه ها، امنیت شغلى و کرامت انسانى کارکنان، مشتریان و سهامداران
    - تفکر اقتصادى و راهبردى در کلیه سطوح سازمان
    - ایجاد اعتماد و اطمینان بین کارکنان گروه و مسئولیت پذیرى آن ها
    - مشارکت و انجام فعالیت های اجتماعی و فرهنگی موثر در محدوده جغرافیایی نیروگاه ها و پروژه های گروه ماه تاب

·         اهداف پروژه  در حال بهره برداری : نیروگاه رودشور

تأمین بخشى از نیازهای برق کشور
تولید و تحویل برق مطمئن با شرایط رقابتی به صنایع، خریداران و مصرف کنندگان عمده

مشخصات كلی نیروگاه :

فاز ۱:

ظرفيت نيروگاه در شرايط ایزو: ۷۹۲ مگاوات
نوع نیروگاه: سیکل ساده
تعداد و نوع واحدها: سه واحد گازی  V۹۴.۳A
ظرفیت هر واحد: هر واحد گازی ۲۶۴ مگاوات
سوخت اصلي: گاز طبيعي
سوخت پشتيبان: گازوئيل
راندمان: ۳۹% 
ضريب دسترسي: ۹۵% 

فاز۲:

ظرفيت نيروگاه در شرايط ایزو: ۱۱۳۲ مگاوات
نوع نیروگاه: سیکل ترکیبی
تعداد واحدهای تجاری: یک واحد
ظرفیت واحد: ۳۴۰مگاوات
راندمان بلوک سیکل ترکیبی:  ۵۸%

ضريب دسترسي: ۹۵%

فاز۳:

ظرفيت نيروگاه در شرايط ایزو: ۲۳۳۲ مگاوات
نوع نیروگاه: سیکل ترکیبی
تعداد واحدها: دو واحد گازی و دو واحد بخار کلاس H
ظرفیت هر واحد: ظرفیت واحد گازی ۴۰۰ مگاوات و واحد بخار ۲۰۰ مگاوات
سوخت اصلي: گاز
سوخت پشتيبان: گازوئیل
راندمان بلوک سیکل ترکیبی: حدود ۶۰ %
ضريب دسترسي: ۹۵%

عملیات اجرایی فاز دوم به استناد بند ۱۹ قانون بودجه سال ۹۲ در رابطه با طرح های افزایش بازدهی  نیروگاه ها با اولویت نصب بخش بخار در نیروگاه های سیکل ترکیبی در حال انجام می باشد.