درباره ما

مدیران و مشاوران سازمان

  • خانه
  • مدیران و مشاوران ...

معرفی مدیران و مشاوران سازمان عمران کرمان


:مدیران و مشاوران فعلی بخش های مختلف سازمان عمران کرمان عبارتند از

:مدیر عامل و عضو هیات مدیره
سعید صنعتی
sanati@kdo.ir

:امور اقتصادی و سرمایه گذاری و خدمات گمرکی
جعفر کریمی
karimi@kdo.ir

:امور مالی و اداری
بهزاد آویج
avij@kdo.ir

:مدیر برنامه ریزی و طرح و توسعه
امیر میرزایی
amir.mirzaei@kdo.ir

:مدیر روابط عمومی 
مهدی شرف الدینی
 sharafoddini@kdo.ir