درباره ما

معرفی مدیران، معاونان و مشاوران سازمان عمران کرمان

  • خانه
  • معرفی مدیران، معاونان و مشاوران سازمان ...

معرفی مدیران، معاونان و مشاوران سازمان عمران کرمان


 

مدیران، معاونان و مشاوران فعلی بخش های مختلف سازمان عمران کرمان عبارتند از:
 

مدیر عامل و عضو هیات مدیره:

ولی الله افخمی راد
Afkhami@kdo.ir

 

معاون اجرایی:

عباس فروتن

Forutan@kdo.ir 

 

امور اقتصادی،سرمایه گذاری و خدمات گمرکی: 
جعفر کریمی
Karimi@kdo.ir 

امور مالی:
بهزاد آویج
Avij@kdo.ir

معاون توسعه و روابط بین الملل:
امیر میرزایی
Amir.Mirzaei@kdo.ir

 

مدیر روابط عمومی:
مهدی شرف الدینی
M.Sharafoddini@kdo.ir