بخش ها

مزیت صادراتی

مزیت صادراتی منطقه ویژه اقتصادی سیرجان

معافیت کالاهای صادراتی تولید شده در منطقه از پرداخت هرگونه عوارض معمول در داخل کشور و امکان صادرات بدون سپرده کالاهایی که توسط واحدهای صنعتی و تولیدی مستقر در منطقه تولید شده است، از مزایای ویژه منطقه اقتصادی سیرجان است. برای تولیدکنندگان و بازرگانان عمده، امکان ترانزیت و صادرات مجدد کالاهای خارجی وارد شده به منطقه ویژه به مقصد سایر کشورها و مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نیز با حداقل تشریفات اداری فراهم است.

معافیت کالاهای صادراتی تولید شده در منطقه از پرداخت هرگونه عوارض معمول در داخل کشور و امکان صادرات کالاهایی که توسط واحدهای صنعتی و تولیدی مستقر در منطقه تولید شده است.

امکان ترانزیت و صادرات مجدد کالاهای خارجی وارد شده به منطقه ویژه به مقصد سایر کشورها و مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با حداقل تشریفات اداری

معافیت کالاهای صادراتی تولید شده در منطقه از پرداخت هرگونه عوارض معمول در داخل کشور

امکان صادرات مواد اولیه، محصولات و کالاهای تأمین شده از سرزمین اصلی به مقصد سایر کشورها و یا مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

امکان صادرات کالاهایی که توسط واحدهای صنعتی و تولیدی مستقر در منطقه تولید شده است

مزیت صادراتی
منبع:
بازدید: 230
شنبه 21 اسفند 1395