پیام ها

سازمان عمران کرمان، متولی طرح های توسعه در استان پهناور کرمان، برای سرمایه گذاری در طرح های های نوین اقتصادی، آماده مشارکت با علاقه مندان است

  • خانه
  • سازمان عمران کرمان، متولی طرح های توسعه در استان پهناور کرمان، برای سرمایه گذاری در طرح های های نوین اقتصادی، آماده مشارکت با علاقه مندان است