پروژه ها

سرمایه گذاری برای انتقال آب از دریای عمان به کرمان و هرمزگان

  • خانه
  • سرمایه گذاری برای انتقال آب از دریای عمان ...
سرمایه گذاری سازمان عمران کرمان برای  انتقال آب از دریای عمان به کرمان و هرمزگان

سرمایه گذاری سازمان عمران کرمان برای انتقال آب از دریای عمان به کرمان و هرمزگان

طرح انتقال آب شیرین از دریای عمان به کرمان و بندرعباس یکی از مظاهر مشارکت سازمان عمران کرمان به عنوان بخش خصوصی واقعی در خدمات مربوط به دولت است


     قرارداد اجرای طرح تامین، تصفیه و انتقال آب از دریای عمان به استان های کرمان و هرمزگان 16 خردادماه 1394 بین استاندار کرمان و رییس هیات مدیره سازمان عمران کرمان به عنوان کارفرما و متولی اجرای این طرح به امضا رسید.

سازمان عمران کرمان با کمک کنسرسیومی از شرکت های توانمند در این عرصه، مدیریت  این طرح را به عهده دارد..

   با  اجرای این طرح سالانه 88 میلیون مترمکعب آب منتقل خواهد شد که  2.8  مترمکعب در ثانیه انتقال آب شیرین از دریای عمان 0.5 و 0.7 مترمکعب آب برای دو شهر در مسیر انتقال آب در استان های هرمزگان و کرمان و 1.6 مترمکعب آن به شهر کرمان تخصیص خواهد یافت. مدت اجرای آن نیز پنج سال خواهد بود.

 رییس هیات مدیره سازمان عمران کرمان در مراسم امضاي قرارداد گفت: در راستای رسالت توسعه ای سازمان عمران کرمان برای رفع مشکلات مردم، این سازمان با توجه به محدودیت های تامین آب در استان کرمان از حدود دو سال پیش مطالعات در این زمینه را آغاز کرده تا امروز که به امضاي قرارداد سرمایه گذاری منجر شده است. در واقع مطالعات، پیمانکاران و تفاهمات برای اجرای خط انتقال آب  از قبل انجام شده و به مرحله امضا رسیده است.

 مدیر اجرایی نیز در این مراسم گفت: می توانیم سازمان عمران کرمان را به عنوان بخش خصوصی واقعی مشارکت کننده در عمران و آبادانی کشور، یک مدل توسعه بدانیم.

 این طرح اولین پروژه سرمایه گذاری توسط بخش خصوصی واقعی در ایران محسوب می شود و با توجه به مسائل، مشکلات و سیاست های دولت در ارتباط با واگذاری چنین پروژه هایی به بخش خصوصی، طرح انتقال آب شیرین از دریای عمان به کرمان و بندرعباس یکی از مظاهر مشارکت بخش خصوصی در خدمات مربوط به دولت  است.

 

سرمایه گذاری برای انتقال آب از دریای عمان به کرمان و هرمزگان
منبع:
بازدید: 711
سه شنبه 24 اسفند 1395