پیام ها

مدیرعامل سازمان عمران کرمان در دیدارهای نوروزی با همکاران: امسال؛ سال تلاش مضاعف برای حضور در عرصه های کارآفرینی و تولید ملی است

  • خانه
  • مدیرعامل سازمان عمران کرمان در دیدارهای ...

مدیرعامل سازمان عمران کرمان در دیدارهای نوروزی با همکاران: امسال؛ سال تلاش مضاعف برای حضور در عرصه های کارآفرینی و تولید ملی است

مدیرعامل سازمان عمران کرمان در دیدارهای نوروزی با همکاران: امسال؛ سال تلاش مضاعف برای حضور در عرصه های کارآفرینی و تولید ملی است

مدیرعامل سازمان عمران کرمان در دیدارهای نوروزی با همکاران: امسال؛ سال تلاش مضاعف برای حضور در عرصه های کارآفرینی و تولید ملی است
منبع:
بازدید: 129
سه شنبه 15 فروردین 1396