چگونگی دستیابی به توسعه اقتصادی؛ 

 

 

 

 

 

 

 

محمدصادق مشایخ گفت: یکی از اساسی ترین راهکارهای نیل به توسعه اقتصادی، کاهش مفاسد اقتصادی است، چرا که توسعه اقتصادی در بستر اقتصاد پویا و سالم رخ می دهد.

 

در این زمینه عمل به فرامین دین مبین اسلام نقش اساسی در کاهش مفاسد اقتصادی دارد. شفاف سازی اقتصادی در حوزه اقتصادی می تواند گامی راسخ در جهت بهبود فضای اقتصادی بردارد.

 

محمدصادق مشایخ افزود: در حال حاضر برنامه های متعددی را تهیه کرده ایم در جهت عبور از معضلات اقتصادی کشور در راستای توسعه اقتصادی.

 

اما فضا برای جبهه اصلاحات در ابلاغ برنامه ها و استفاده از آنان در حوزه اجرایی تنگ است.

 

در حال حاضر ضعف مدیریت اقتصادی دولت مشهود است و باعث معضل معیشت مردم و افزایش بیکاری شده است.

 

 

فائزه توکلی گفت: متأسفانه پس از اعمال تحریم های ظالمانه در جنگ اقتصادی شکست خوردیم.

 

در این راستا باید با هم افزایی نظرات متخصصان اقتصادی از بحران اقتصادی عبور کنیم.

 

وی افزود: یکی از راه های توسعه اقتصادی، ورود اقتصاد زنان و نقش آفرینی بانوان کارآفرین در حوزه اقتصاد ملی است.

 

فلذا باید از اقتصاد زنان سرپرست خانوار و زنان کارآفرین حمایت کرد و نیز با شبکه سازی مناطق، زنان توانمند و کارآفرین به توسعه اشتغالزایی و مشاغل بومی در راستای بهبود فضای اقتصادی بپردازند.

 

 

رمضانعلی صادق زاده گفت: جهت رفع موانع اقتصادی ابتدا باید مسایل زیربنایی کشور تقویت گردند.

 

در این راستا باید به جذب سرمایه گذاری خارجی بپردازیم.

 

این موضوع رخ نمی دهد مگر با تعامل و توسعه روابط خارجی

 

وی ادامه داد: باید تحرک مفید سیاسی در بحث سیاست خارجه صورت پذیرد و به عادی سازی روابط با کشورهای جهان بپردازیم تا امنیت سرمایه گذاری خارجی را تضمین نماییم.

 

در بحث کنترل تورم نیز باید به جذب سرمایه گذاری خارجی بپردازیم و از چاپ پول جلوگیری کنیم.

 

 

معاون اسبق وزیر صمت افزود: در حال حاضر فرار سرمایه داریم.

 

بنابراین باید با توسعه سیاست خارجی، تضمین سرمایه گذاری خارجی را عملی کنیم و قفل مربوط به مبادلات ارزی باز شود.

 

باید قفل های FATF و برجام باز شوند و به توسعه صادرات پرداخته تا ارز آوری به کشور افزایش یافته تا بتوانیم ضمن ارزآوری به کشور و جذب سرمایه گذاری خارجی به کنترل تورم بپردازیم.

 

DP  کشور در سال 1384 به 570 میلیارد دلار رسید در حالی که پس از گذشت 18 سال الان به 220 میلیارد دلار تنزل پیدا کرده است.

 

فیض ا... عرب سرخی گفت: در دولت اصلاحات بیشترین رشد اقتصادی به ثبت رسید و GDP  کشور در سال 1384 در دولت آقای خاتمی به 570 میلیارد دلار رسید درحالیکه الان پس از گذشت 18 سال به 220 میلیارد دلار تنزل پیدا کرده است.

 

معاون وزیر بازرگانی دولت اصاحلات افزود: دولت در سال1401 ، 210 همت 600  بودجه بسته است و می داند تقریبا همت کسری بودجه دارد.

 

وقتی تغییری در بهبود اقتصادی نداشته ایم و ورودی اقتصاد بسته است فشار اقتصادی افزایش می یابد.

 

در حال حاضر اقتصاد باید بزرگ شود، سرمایه گذاری توسعه یابد و در اقتصاد بین المللی وارد شویم.

 

در این راستا باید با بهبود سیاست خارجه به حذف تحریم ها بپردازیم، امنیت سرمایه گذاری را افزایش داده و به سمت توسعه اقتصادی حرکت کنیم تا شکاف بین مردم و دولت کاسته شود.

 

وی ادامه داد: در حال حاضر دولت مداخله گراست و این باعث افزایش هزینه می شود.

 

باید سیاست های داخلی اصلاح شود، سیاست گزینش ها اصلاح شود تا نیروهای مفید و متخصص بتوانند به سرکار آیند و مدیریت ناکارآمد جای خود را به مدیریت کارآمد دهد.

 

در واقع مشکل اصلی اقتصاد ما سیاسی است و باید اقتصاد سیاسی کشور اصلاح شود.

 

 

سیدجلال ساداتیان گفت: در سیاست خارجی باید تغییر دیدگاه صورت پذیرد و ارتباطمان با همه کشورها برقرار شود تا بتوانیم از پتانسیل کان اقتصادی کشورمان بهره برداری کنیم.

 

 

سیدمحمد هاشمی اصفهانی گفت: ورودی اقتصادی کشور بسته است.

 

راه های بهبود اقتصادی باید باز شود تا شاهد بهبود معیشت مردم باشیم.

 

رفع اختلافات سیاسی با کشورهای جهان می تواند به توسعه اقتصادی کشورمان کمک شایانی کند و رونق را در معیشت مردم بوجود آورد.

 

 

مهدی خزعلی گفت: باید در حوزه مدیریت اقتصادی علمی و دموکراتیک عمل کنیم.

 

در این راستا باید متخصصین پاکدست با کار تیمی و هم افزا مدیریت اقتصاد کشور را بعهده بگیرند و پوپولیستها از چرخه مدیریت اقتصادی خارج شوند.

 

البته باید تلاش کنیم روابط خارجی وسیعی با کشورهای جهان داشته باشیم تا بتوانیم گام جدی در توسعه اقتصادی برداریم.

 

 

«روزنامه اقتصاد پویا - 10 اردیبهشت 1402»

   تاریخ ثبت: 1402/02/10     |     [sect id=[file]] | [/sect id=[file]] |