خبر اختصاصی سازمان عمران کرمان - احداث نیروگاه شرکت کیانیرو کاروانیان

عملیات نصب دستگاه دوم نیروگاه شرکت کیانیرو کاروانیان  

 

عملیات نصب دستگاه دوم نیروگاه شرکت کیانیرو کاروانیان به ظرفیت اسمی 2000 کیلووات/ساعت در کرمان به پایان رسید که پس از اتمام عملیات اتصال به شبکه و پلمپ کنتور توسط برق منطقه ای کرمان که در حال انجام است به زودی نیروگاه مذکور با ظرفیت اسمی 4000 کیلووات/ساعت راه اندازی و وارد شبکه خواهد شد.

                      

منبع خبر:

دیدگاه کاربران