خبر اختصاصی سازمان عمران کرمان - پروژه برق رسانی مجتمع پتروشیمی کرمان

پروژه برق­ رسانی سایت مجتمع پتروشیمی کرمان  

پروژه برق­ رسانی سایت مجتمع پتروشیمی کرمان، به منظور تامین برق مورد نیاز زمان احداث پروژه، با انتخاب پیمانکار بومی، در مراحل پایانی بوده و به زودی آماده بهره­ برداری می­ گردد.

در این پروژه خط انتقال 20 کیلوولتی به طول 3200 متر با حجم سرمایه­ گذاری حدود ده میلیارد ریال اجرا می­ گردد و برق مورد نیاز زمان احداث پروژه را تامین خواهد نمود.

این پروژه شامل نصب 44 تیر برق و سیم­ کشی، تابلو 630 آمپر، رگلوزر و نصب ترانسفورماتور هوایی 315 کیلوولت بوده که برق 250 کیلوواتی را تامین می ­کند.

 

       

 

منبع خبر:

دیدگاه کاربران