امکان سنجی و بررسی وضعیت منطقه برای تولید رمز ارز

بازدید گروه کارشناسی از منطقه ویژه اقتصادی سیرجان،  

 

 

 

با توجه به تقاضاهای متعدد سرمایه گذاری جهت تولید رمز ارز، یک گروه کارشناسی ضمن بازدید از منطقه ویژه اقتصادی سیرجان، قابلیت های منطقه را در این زمینه مورد بررسی قرار دادند.

 

 

 

این گروه کارشناسی از بخش های مختلف منطقه، فضاهای قابل استفاده، واحد نیروگاهی واقع در منطقه و همچنین یک واحد تولیدی رمز ارز بازدید به عمل آورده و میزان برق موجود، امکان توسعه شبکه برق و همکاری شرکت توزیع برق و فواصل مکان های با امکان فعالیت در این زمینه با مراکز توزیع برق و غیره را مورد بررسی قرار دادند.

 

از آنجا که بر اساس تصمیمات و مجوز بانک مرکزی امکان واردات کالا و مواد اولیه با ارزهای دیجیتال فراهم می شود، منطقه تلاش دارد در جهت  حمایت از فعالیت های اقتصادی و تجارت خارجی کشور در این زمینه بسترهایی را فراهم آورد.

منبع خبر:

دیدگاه کاربران