افزایش 100 درصدی تولیدات صنایع معدنی

تولیدات صنایع معدنی مستقر در منطقه ویژه اقتصادی سیرجان طی دو ماه اول سال جاری از رشد صددرصدی برخوردار شده و این درحالی است که تولیدات بخش صنعت کاهش 16% را تجربه می کند.  

 

 

به گزارش معاونت اقتصای و سرمایه گذاری منطقه، همچنین خروج تولیدات صنایع معدنی از منطقه ویژه اقتصادی سیرجان طی دو ماه ابتدای سال جاری از افزایش 150 درصدی نسبت به سال قبل برخوردار شده است.

 

 

 

پیش بینی می شود با راه اندازی واحد تولید کاشی در منطقه ویژه توسط سرمایه گذار عمانی، صادرات محصولات این واحد در آینده نزدیک آغاز شده و سهم بیشتری از صادرات صنایع معدنی منطقه ویژه را به خود اختصاص دهد.

منبع خبر:

دیدگاه کاربران