امکان ثبت‌ آماری واردات به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

در سامانه جامع تجارت ایران  

 

 

 

 

امکان انجام عملیات ثبت‌ آماری برای ورود کالا به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در سامانه جامع تجارت ایران فراهم شده‌ است.

 

 

 

ثبت آماری واردات به مناطـق آزاد و ویژه اقتصادی امکان انجام عملیات ثبت آماری برای ورود کالا به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در سامانه جامع تجارت ایران  فراهم شده‌ است.

کاربران دارای صلاحیت فعالیت در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی(با نقش بازرگان منطقه آزاد یا ویژه اقتصادی) می توانند از بخش «مدیریت پرونده های ثبت آماری» اقدام به ثبت پرونده ثبت آماری جهت ورود کالا با نوع عملیات ارزی «بدون انتقال ارز» نمایند.

 

ثبت آماری واردات به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی این عملیات بدون نیاز به پرداخت کارمزد می باشد.

 

ثبت آماری واردات به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی پرونده های ثبت آماری پس از نایید مجوز توسط «دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی» و اخذ کد هشت رقمی، جهت ترخیص کالا به گمرک ارسال می گردد.

 

ثبت آماری واردات به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی لازم به ذکر است استفاده از نوع عملیات ارزی «بانکی» همچنان از طریق روال ثبت سفارش(بخش مدیریت پرونده ثبت سفارش) برای کاربران مناطق آزاد و ویژه اقتصادی امکان پذیر است. 

 

سامانه جامع تجارت ایران (سامانه یکپارچه سازی و نظارت بر فرآیند تجارت) با هدف ایجاد یک سامانه واحد برای بازرگانان در حوزه تجارت خارجی و فعالان اقتصادی در حوزه تجارت داخلی طراحی شده است .

 

سامانه جامع تجارت ایران از دو بخش تجارت فرامرزی و تجارت داخلی تشکیل شده است که بخش تجارت فرامرزی شامل عملیات واردات، صادرات و ترانزیت می باشد. 

 

 

منبع خبر:

دیدگاه کاربران