اقتصاد‌ ایران‌ جزیره‌ای‌ دور‌ مانده‌ از‌ اقتصاد‌ جهانی

در دهه های گذشته به دلایل مختلف اقتصادی و بین المللی اقتصاد ایران از مسیر مورد نظر در توسعه یافتگی فاصله گرفته است.  

 

 

تنش های سیاسی و تشدید تحریم ها، ضمن سوء تدبیرها و ناکارآمدی مدیران در دولت های مختلف این موضوع را تشدید کرده و اقتصاد ایران را از رسیدن به دروازه های طلایی رشد و توسعه بازداشته است.

 

امروز اقتصاد ایران شبیه به جزیره ای دور مانده شده از اقتصاد جهانی است.

 

زندگی کردن در چنین جزیره ای به معنای دور ماندن و فاصله گرفتن از دنیای واقعی است، لذا شکی در این موضوع وجود ندارد که در جریان رشد و توسعه جهانی قرار نمی گیریم و قطعا از مسیر توسعه عقب می مانیم.

 

 

 

همکاری با کشورهای مختلف دنیا و ترکیب شدن در اقتصاد جهانی، به روز شدن، باز کردن مسیر برای سرمایه گذاری های داخلی و خارجی به شرط از بین رفتن همه تنش های سیاسی با دنیا و سرمایه گذاری در فناوری های جدید برای رشد و توسعه تولید از مهم ترین اولویت هایی است که در میان مدت می تواند دورنمای خوبی از رسیدن اقتصاد ایران به وضعیت رشد و توسعه را در برابر انظار عمومی قرار دهد.

 

قطعا تحقق مقوله مهم رشد و پیشرفت اقتصادی کشور وابسته به استفاده همه جانبه از توان و پتانسیل کشور در همه ابعاد است.

 

اگر از این موضوع به درستی استفاده کنیم و ظرفیت های اقتصادی کشور را بشناسیم و از آن استفاده درستی به عمل بیاوریم قطعا می توانیم اقتصاد را در مسیر رشد و شکوفایی قرار دهیم.

 

با فاصله گرفتن از دنیا و اصرار بر تنش و عدم وابستگی به اقتصاد جهانی، نمی توان امیدوار بود که اقتصاد ایران راه توسعه و رشد و پیشرفت را طی خواهد کرد، حتی در پیش گرفتن چنین راهی برای کشور جدا مانده از اقتصاد جهان، کشوری که دسترسی به ابزارها، ماشین آلات و فناوری های روز دنیا را ندارد دور از تصور است.

 

قطعا هرچه اقتصاد کشور از دنیا فاصله بگیرد با توجه به تنش های موجود سیاسی در عرصه های بین المللی، شاهد افول کردن اقتصاد ایران و عقب ماندن از توسعه خواهیم بود.

 

موضوعی که در دراز مدت به گسترش هرچه بیشتر فقر در کشور می انجامد و موجب نارضایتی های گوناگونی در بخش های مختلف اعم از اجتماعی حتی سیاسی و فرهنگی می شود. 

منبع خبر: روزنامه اخبار صنعت - 23 تیر 1400

دیدگاه کاربران