خبر اختصاصی: آگهی دعوت به همکاری در یک شرکت تولیدی خدماتی معتبر منطقه ویژه اقتصادی سیرجان

.  

 

 

یک شرکت تولیدی خدماتی معتبر در منطقه ویژه اقتصادی سیرجان به منظور تکمیل نیروی انسانی مورد نیاز خود از علاقه مندان دارای تخصص و شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماید.