روزتان مبارک کارگران پرتلاش و زحمتکش

.  

کارگران از شریف‌ترین و مؤثر ترین طبقه اجتماع هستند که با زحمت و تلاش فراوان باعث حرکت چرخه‌های اقتصاد جامعه و امتداد رگه‌های زندگی می‌شوند.

 

دست هایت که آیینه تلاش روزگارند

پر برکت باد

 

روز جهانی کار و کارگر مبارک

منبع خبر:

دیدگاه کاربران