عملکرد ۱۲ ماهه صندوق تثبیت بازار سرمایه منتشر شد

صندوق تثبیت بازار سرمایه صورت های مالی ۱۲ ماهه منتهی به اسفند گذشته را منتشر کرد:  

 

 

 

 

صندوق تثبیت بازار سرمایه صورت های مالی 12 ماهه منتهی به اسفند گذشته را منتشر کرد که اهم موارد گزارش عملکرد به شرح زیر است:

 

 

 

1. گزارش حسابرسی شده سال مالی منتهی به پایان اسفند 1400 مقبول است.

2. ارزش روز دارایی های صندوق در تاریخ ترازنامه 6.2 هزار میلیارد تومان است.

3. سود عملیاتی و سود خالص بالغ بر 616.8 و 394.7 میلیارد تومان است.

4. سود شناسایی شده از محل سود نقدی سهام شرکت های بورسی و فرابورسی در سال گذشته 215.6 میلیارد تومان است.

5. هزینه مالی شناسایی شده بدهی به صندوق توسعه ملی 219.8 میلیارد تومان و نرخ بدهی به صندوق توسعه ملی 11 درصد سالانه است.

6. مانده مبلغ آورده سازمان بورس و زیرمجموعه ها شامل شرکت مدیریت فناوری و رایان بورس و صندوق توسعه ملی (اصل و سود) به عنوان تامین کنندگان اصلی منابع صندوق در تاریخ ترازنامه 2.91 و 2.93 هزار میلیارد تومان است. 1.7 هزار میلیارد تومان از آورده سازمان بورس بصورت نقد از آبان سال 99 و مابقی از محل 30 درصد از مبلغ روزانه حق نظارت از اول مرداد سال 99 تا کنون است.

7. وجه نقد صندوق در تاریخ ترازنامه 256.3 میلیارد تومان معادل 4 درصد از کل دارایی ها را تشکیل می دهد. جمع وجه نقد، سپرده بلند مدت و جاری صندوق 738.1 میلیارد تومان معادل 11 درصد از کل دارایی ها است. در حالی که سود پرداختنی به صندوق توسعه ملی 254.6 میلیارد تومان است.

8. پرتفوی سهام صندوق در تاریخ ترازنامه 5.4 هزار میلیارد تومان معادل 88 درصد کل دارایی ها و مانده دارایی در اوراق بهادار/صندوق های با درآمد ثابت صفر است.

9. سود انباشته (مازاد درآمد بر هزینه) 394.7 میلیارد تومان است.

10. اصل سپرده گذاری صندوق توسعه ملی نزد صندوق تثبیت 1.6 هزار میلیارد تومان و مابقی سپرده گذاری در سال 99 انجام پذیرفته است.

11. سپرده گذاری سازمان بورس از محل 30 درصد از حق نظارت نزد صندوق تثبیت 179.6 میلیارد تومان است.

12. منابع جدید صندوق از محل منابع سازمان بورس و رایان بورس و صندوق توسعه ملی مجموعاً 1.8 هزار میلیارد تومان است.

13. خالص خرید سهام 1.7 هزار میلیارد تومان است.

14. صندوق طبق قانون و بخشنامه سازمان بورس از پرداخت مالیات معاف است.

15. صندوق طبق مصوبه سازمان بورس از پرداخت کارمزد کلیه ارکان و حق نظارت سازمان بورس معاف است.

16. صندوق دارای ایستگاه معاملاتی اختصاصی است.

17. ثبت حسابداری رویدادهای مالی صندوق طبق مصوبات سازمان بورس انجام می شود.

18. تا پایان سال مالی 1400، طبق مصوبات سازمان بورس، صندوق از افشای صورت های مالی و پرتفوی ماهانه معاف بود.

19. اساسنامه، مشخصات ارکان صندوق، صورتجلسات مجامع و آخرین اخبار و اعلامیه ها در تارنمای صندوق قابل دسترسی است.

20. مجموع معاملات صندوق در سال 1400 در سهام 7.5 هزار میلیارد تومان و خالص خرید 1.7 هزار میلیارد تومان است.

21. صندوق به جز در ماه های تیر، مرداد و اسفند که بازار روند افزایشی داشت در مابقی ماه ها دارای خالص خرید مثبت است.

22. صندوق در 111 روز معاملاتی از کل 239 روز معاملاتی سال 1400 در طرف خریدار بود.

منبع خبر: خبرگزاری تسنیم - 10 مرداد 1401

دیدگاه کاربران