سیدمحسن طباطبایی- کارشناس اقتصاد شهری

 

رییس سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام کرده سازمان برنامه و بودجه در راستای تامین حداکثری رضایت عمومی به تخصیص اعتبارات عمرانی برای تکمیل طرح های زیرساختی با اولویت طرح های در آستانه بهره برداری و وعده شده در سفرهای استانی رییس جمهور مردمی می پردازد و از شروع طرح های جدید، مگر در موارد ضروری، اجتناب می کند.

 

 

 

 

 

 

زمانی که بودجه به جای تمرکز بر روی فعالیت های عمرانی بر روی پروژه های غیر عمرانی متمرکز شود و پروژه های عمرانی جدید وجود نداشته باشد، برای اینکه بیشتر بودجه به سمت هزینه های جاری و نگهداشت و حفظ وضع موجود نرود، باید به قید فوریت پروژه های نیمه تمام، تمام شوند.

 

اگر فعالیت ها بر روی اتمام پروژه های نیمه تمام متمرکز شود آنگاه اثر مخرب نبود پروژه های عمرانی در کشور کمتر خواهد بود و چه بسا همین موضوع بتواند سبب مولدسازی شود.

 

یعنی برای پیشگیری از هرگونه تورم و سوداگری، باید پروژه های نیمه تمام عمرانی، تمام شوند و با پیمانکاران و عواملی که از دولت طلب داشتند، تسویه حساب شود.

 

در پروژه های عمرانی بالای ۳۰۰ گروه شغلی مشغول به کار می شوند.

 

در چرخه اقتصاد پروژه های ساختی مانند ساخت مسکن، بیمارستان، مسجد، مدرسه و به طور کلی خدمات زیربنایی، گروه های مختلف شغلی را درگیر می کند.

 

در پروژه های عمرانی به دلیل اینکه تامین مالی پروژه ها اهمیت زیادی پیدا می کند و برای تامین مالی پروژه ها از روش هایی مانند انتشار اوراق مختلف استفاده می شود و در نتیجه به دلیل انتشار اوراق در بازار سرمایه فعالیت ایجاد می شود.

 

تسهیلات بانکی نیز در این زمینه اهمیت دارند.

 

اگرچه با این کارها میزان نقدینگی در کشور افزایش پیدا می کند و ممکن است آثار تورمی داشته باشد اما باز هم شاهد تولید شغل و فعالیت زیاد در چرخه اقتصاد خواهیم بود.

 

بنابراین توقف فعالیت های عمرانی بسیار ناشایست است و به عبارتی در فعالیت های مولد اقتصادی انحراف به وجود می آورد.

 

وقتی روند فعالیت های مولد اقتصادی کند شود آنگاه فعالیت های غیر مولد رشد می کنند.

 

یعنی پول و فعالیت های توده مردم به جای اینکه به سمت ارزش افزوده ناشی از افزایش فعالیت های مولد برود، به سمت و سوی فعالیت های غیر مولد می رود.

 

یعنی مجدد شاهد افزایش قیمت ارز، طلا، سکه و سایر فعالیت های غیر مولد خواهیم بود که ممکن است پول های مردم به آن سمت سوق پیدا کند.

 

 

«روزنامه جهان اقتصاد - دوم بهمن 1402»

   تاریخ ثبت: 1402/11/02     |     |