شرکت فراوری پسته طباطبایی

 

 

شرکت فراوری پسته طباطبایی

 

نام مدیر عامل

 آقای سیداحمد میرطباطبایی

تاریخ تاسیس

 

نشانی دفتر مرکزی

 

شماره تلفن تماس

03442382292

شماره فکس

 

صندوق پستی

 

پست الکترونیک

 

نشانی سایت اینترنتی

 

محصولات / خدمات

 فراوری و بسته بندی

میزان سهام سازمان

 

 


 

 


بازدید:2863