شرکت رنگ صحت

 

 

شرکت رنگ صحت

 

نام مدیر عامل

 آقای علی جعفری پور

تاریخ تاسیس

 

نشانی دفتر مرکزی

 

شماره تلفن تماس

03442382762

شماره فکس

 

صندوق پستی

 

پست الکترونیک

 

نشانی سایت اینترنتی

 

محصولات / خدمات

 انواع رنگ اتومبیل، ساختمانی و صنعتی

میزان سهام سازمان

 

 

 


 

 


بازدید:2968