آقای قاسم ابراهیم نژاد

 

متولد 1359

 

تحصیلات: فوق لیسانس اجرایی

                 

تاریخ انتصاب: اول خرداد ماه 99

 

سوابق شغلی:

وظایف کلی مدیریت مالی:


در راستای هدف اصلی مدیریت مالی، مدیر مالی وظایفی بعهده دارد تا بتواند به اهداف مزبور دست یابد:

 

  •  تجزیه و تحلیل و برنامه‌ریزی مالی(وظایف مربوط به سودآوری): شامل متناسب ساختن ساختار دارایی‌ها، بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام، بهبود عملکرد شرکت و برنامه‌ریزی آتی.
  • در قالب این نوع تصمیمات، مدیر مالی با بررسی سلامت مالی شرکت، نیاز مالی آن را متناسب با عملکرد فعلی و رشد مورد انتظار آتی تعیین می‌کند.
  •  به عبارتی دیگر می‌توان این وظایف را شامل: 1- کنترل هزینه‌ها 2- قیمت‌گذاری 3- پیش‌بینی سود 4- تحلیل بازده و ریسک در تصمیمات مالی
  •  تصمیمات سرمایه‌گذاری: تخصیص وجوه تأمین شده بین دارایی‌های فیزیکی و مالی به نحو بهینه و برای تحصیل بیشترین بازده و بر مصارف سرمایه تاکید دارد و تعیین کننده ترکیب دارایی های شرکت است.
  •  تصمیمات تأمین مالی(تصمیمات مربوط به ساختمان مالی و سرمایه): تعیین و انتخاب بهترین شیوه تأمین مالی و ترکیب آن و بر منابع سرمایه تاکید دارد که این توانایی مدیریت از طریق صورت سود و زیان قابل مشاهده است.
  • پیش بینی، طرح ریزی و ارائه بودجه دوره ای شرکت براساس برنامه ها، پروژه ها وسفارشات و نیازهای اعلام شده واحدهای مختلف واستراتژی اعلام شده
  • بررسی و تطبیق فعالیتها با بودجه مصوب و تجزیه و تحلیل انحرافات

 

 

پست الکترونیکی: ebrahimnezhad@kdo.ir

 


 

 


بازدید:3861
آخرین به روزرسانی: 1402/08/15