آقای امیر میرزایی

 

متولد: 1364

 

تحصیلات:

    کارشناسی:

مهندسی صنایع - گرایش صنایع

دانشکده فنی مهندسی - دانشگاه شهید باهنر کرمان

    کارشناسی ارشد:

مدیریت صنعتی - گرایش تولید

دانشکده علوم اداری و اقتصاد - دانشگاه فردوسی مشهد

    دانشجوی دکتری:

مدیریت صنعتی - گرایش تولید و عملیات

دانشکده مدیریت و حسابداری - دانشگاه علامه طباطبایی تهران

 

تاریخ انتصاب: مرداد 96

 

 

ردیف

سوابق شغلی

دوره زمانی

1

هیأت علمی دانشگاه ولیعصر(عج) رفسنجان

1393-1390

2

مدیر پروژه "طرح تأمین و انتقال آب از دریای عمان به استانهای هرمزگان و کرمان"

1395 تا کنون

3

عضو هیأت مدیره شرکت تأمین آب ترعه

1396 تا کنون

4

رئیس هیأت مدیره-مدیر عامل - نائب رئیس هیأت مدیره شرکت گروه توسعه آینده کرمان

1396 تا کنون

5

رئیس هیأت مدیره شرکت بیمه آینده اندیشان عمران کرمان

1396 تا کنون

6

عضو هیأت مدیره شرکت نیرو گستر سیرجان

1398 تا کنون

 

 

پست الکترونیکی: mirzaee@kdo.ir

 


 

 


بازدید:4077
آخرین به روزرسانی: 1400/02/22