احمد اشتیاقی، کارشناس بازار سرمایه

 

آنچه که باعث می شــود پول با اشتیاق و میل بیشتری به سمت بازار سرمایه بیاید تقویت بنیادی بازار سرمایه و به نوعی مباحث مرتبط با متغیرهای کلان اقتصاد است و بحث های مرتبط با نــرخ ارز و عدم قیمت گذاری دستوری، لذا تحقق مسائل اینچنینی می تواند بازار را تقویت کند پس صرفا بــا توصیه دولت مردم به بازار سرمایه مراجعه نمی کنند و سرمایه ها و پس اندازهای خود را وارد بورس نخواهند کرد.

 

 

 

 

 

 

احمد اشتیاقی ادامه داد: برای سرمایه گذاری مردم در بورس و ورود آگاهانه و مشتاقانه به بازار سرمایه لازم است بحث های مرتبط با ساختارهای بنیادی بازار سرمایه درست شود که در این موضوع سه محور اساسی به عنوان رکن های مهم باید مورد توجه قرار بگیرد.

 

این کارشناس بورس و بازار سرمایه افزود: اگر این سه محور درست مورد بررسی و مسائل مرتبط با آن اعمال و اجرا شود قطعا بازار رشد می کند و مردم مایل به سرمایه گذاری در بورس خواهند بود که از آن جمله می توان به مباحث مرتبط با بهای کالا و خدماتی که دولت به شرکت ها ارائه می دهد از جمله حامل های انرژی اتفافاتی که در سال ۱۴۰۲ روی بحث خوراک پتروشیمی و نرخ سوخت صنایع افتاد اشاره کرد که بهتر است شبیه این اتفاق در سال ۱۴۰۳ نیفتد چرا که با افزایش های بی رویه قیمتی ســود آوری شرکت ها کاهش می یابد.

 

احمد اشــتیاقی ادامه داد: از سوی دیگر مباحث مرتبط با معدن و ایجاد عوارض مالیاتی روی بخش صادرات که دامنه اخذ مالیات در حال حاضر متاسفانه روی بحث صادراتی گسترده شده و عامل بسیار مهمی روی قیمت تمام شده تولید شرکت های بورسی است که در نهایت منجر به تضعیف سودآوری شرکت ها می شود، بنابراین دولت باید از این نوع تصمیمات دوری کند یعنی به نوعی نخواهد کسری بودجه را از جیب شرکت های بورسی تامین کند.

 

احمد اشتیاقی، کارشناس بورس و بازار سرمایه در پایان گفت و گو عنوان کرد: قاعدتا قیمت گذاری دستوری روی محصولات شرکت های بورسی بسیار خطرناک است و تداوم این روند سودآوری شرکت ها را با خطرات بسیاری مواجه می کند، چرا که پول هوشمند است و با توجه به جمیع جهات به سمت بازار ســرمایه می آید وگرنه حمایت های خاص اثرات کوتاه مدتی دارد، بنابراین اگر مولفه های یاد شده تامین شود قطع به یقین با تغییر نگاه سرمایه داران به بورس شاهد رونق و حرکت سرمایه ها به سمت بازار سرمایه خواهیم بود.

 

«روزنامه اقتصادی امروز - 10 بهمن 1402»

   تاریخ ثبت: 1402/11/10     |     |