دکتر مهدی کریمی تفرشی

 

در سال های اخیر با گسترش اقتصاد دیجیتال، بسیاری از کسب وکارها وارد فضای فناوری دیجیتال شدند.

 

 

 

 

 

استارتاپ ها جای خود را در بازار کسب وکارها باز کردند.

 

هم زمان با ایجاد این تحول خیل عظیمی از جوانان جویای کار و با انگیزه و متخصص اقدام به راه اندازی کســب وکارهای دیجیتال و اســتارتاپی کرده اند و عده زیادی نیز در این حوزه جذب کار شدند و همین امر یک اشتغالزایی قابل توجه را در کشور ایجاد کرد.

 

بســیاری از جوانان در این حوزه آموزش دیدند و خود را با فناوری های روز دنیا به روز کردند و با ایده های خلاقانه و فناورانه در مســیر رونق کسب وکارها و ارتقای سازمانی مشتاقانه گام های ارزشمندی برداشتند.

 

اما تصمیماتی که بدون اعلام و برنامه ریزی قبلی گرفته شد و منجر به محدودیت ناگهانی اینترنت در کشور و مسدود کردن بسیاری از پلتفرم ها شد، بدنه اقتصاد دیجیتال کشور را به ناگاه فلج کرد و بسیاری از کسب وکارهای اینترنتی یا به تعطیلی کشانده شدند و یا سهم عظیمی از درآمد و بازار خود را از دســت دادند.

 

بســیاری از سازمان ها نیروهای فعال در بخش دیجیتال مارکتینگ و فناوری اطلاعات خود را تعدیل کردند.

 

بسیاری از استارتاپ ها با بی انگیزگی و ناامیدی برای ادامه فعالیت مواجه شدند، برخی به سمت تغییر شغل روی آوردند و برخی نیز دست و پا شکسته به کار خود ادامه می دهند.

 

اما ماجرای تلخ تر آن جاست که آن چه در حوزه اقتصاد دیجیتال کشور رخ داد، سودای مهاجرت از کشور را در خیل عظیمی از جوانان و فعالان کسب وکارهای اینترنتی و متخصصین حوزه دیجیتال بیدار کرد.

 

مهاجرتی که علاوه بر ضربه های جبران ناپذیری که به اقتصاد کشورمان وارد می کند، برگ برنده ای برای بسیاری از کشورهای همسایه نظیر امارات، قطر و ترکیه خواهد بود که با سرعت در مسیر گسترش فناوری و اقتصاد دیجیتال خود، با جذب جوانان متخصص و باتجربه و نخبگان ایرانی به فکر توسعه اقتصاد خودشان هستند.

 

هر قدر ما با تصمیمات شــتابزده و فرصت ســوزی، از اســب گریزپای رقابت در بازار فناوری جهانی عقب می مانیم، کشورهای منطقه با سرعت به گسترش اقتصاد و فناوری های شان همگام با کشورهای توسعه یافته می پردازند و با جذب متخصصان ایرانی گوی سبقت را از ما می ربایند.

 

شاید لازم است یک بار دیگر با تأملی جدی به این نکته بیندیشیم که اقتصاد ما زمانی پویا خواهد بود که بر سرمایه های واقعی خود که همانا مغزهای متفکر، متخصصان و نخبگان و جوانان با انگیزه و پر از ایده های نوآورانه است تکیه کند.

 

سرمایه هایی که اگر ما بستر رشد و پویایی آن ها را فراهم نکنیم، رقبای اقتصادی ما بیکار ننشسته اند.

 

 

«روزنامه آسیا - اول اسفند 1402»

   تاریخ ثبت: 1402/12/01     |     |