زهره مجتهدزاده

 

بسیاری از کارشناسان، هزینه تراشی دولت ها، واقعی نبودن قیمت ها وتسهیلات تکلیفی را از عوامل ناترازی اقتصاد می دانند و معتقدند با شفافیت صورت های مالی، تنظیم بودجه های مولد و اصلاح ارتباطات شبکه بانکی و نیز مدیریت بازارها می توان ناترازی ها را رفع کرد.

 

 

 

 

در همین رابطه، رییس مرکز پژوهش های مجلس در گفت و گویی در باره ناترازی بودجه و صندوق های بازنشستگی توضیحاتی را ارائه کرد.

 

بابک نگاهداری در باره ناترازی بودجه، گفت: موضوع ناترازی ها به طور کلی ام المصائب کشور شده است و ما در حال حاضر چهار ناترازی در بخش های بودجه، شبکه بانکی، انرژی و صندوق های بازنشستگی داریم.

 

وی با بیان اینکه، آفت بزرگ تورم که زندگی و معیشت مردم را با سختی هایی مواجه کرده ریشه در همین ناترازی ها دارد، افزود: در بخش ناترازی بودجه، معمولا وقتی لوایح بودجه ای دولت به مجلس ارسال می شود، عدم هم ترازی بین مصارف و منابع یا درآمدها و هزینه ها وجود دارد که اصلی ترین عامل ناترازی بودجه است هر چند ظاهرا بودجه تراز می شود ولی در بسیاری موارد، منابع دیده شده واقعی نیست یا برای هزینه ها، منابع لازم در نظر گرفته نشده است.

 

نگاهداری، شکل گرفتن ناترازی در بودجه را اینگونه توضیح داد: بخشی از این ناترازی ها به دولت بر می گردد به دلیل چانه زنی ها وانتظارات بخشی که در وزارتخانه ها وجود دارد، ناگزیر ناترازی هایی در لایحه به وجود می آید و بخش دیگر در مجلس است، زمانی که نمایندگان به خاطر دغدغه حوزه های انتخابیه خود، سعی می کنند منابع و مصارفی را در بودجه بگنجانند که ناترازی دیگری هم در این مرحله شکل می گیرد و اگر ناترازی های مربوط به دولت و مجلس مدیریت نشود، باعث ناترازی شدید بودجه خواهد شد.

 

رییس مرکز پژوهش های مجلس ادامه داد: مجلس یازدهم در این سال ها اهتمام جدی داشت که مجلس این ناترازی ها را افزایش ندهد و تا حدودی هم موفق شد اما در بخش هایی از بودجه ناترازی هایی وجود دارد چه ریشه در دولت یا در مجلس داشته باشند و اگر نگران بهبود واقعی معیشت مردم هستیم، باید سعی کنیم به سمت کاستن این ناترازی ها برویم.

 

ناترازی در صندوق های بازنشستگی؛ فشار معیشتی به بازنشستگان نگاهداری در بخش دیگری از سخنانش به ناترازی در صندوق های بازنشستگی پرداخت و گفت: در حال حاضر با اینکه میزان کمکی که دولت به صندوق های بازنشستگی می کند نسبت به دهه های قبل چندین برابر شده است اما همچنان ناترازی در صندوق های بازنشستگی وجود دارد تا جایی که برخی کارشناسان معتقدند حقوق بازنشستگان را دولت از محل منابع عمومی بودجه می پردازد.

 

وی دلیل ناترازی در صندوق های بازنشستگی را ورودی منابع ضعیف و سوء مدیریت در فعالیت های اقتصادی صندوق ها، بر شمرد و اظهار کرد: ذات این صندوق ها متعلق به کسانی است که در زمان اشتغال و فعالیت، مبالغی را واریز کرده اند تا در زمان بازنشستگی دریافت کنند و اگر این مبالغ به دلیل کوتاه بودن دوره خدمت یا پایین بودن سن بازنشستگی پرداخت نشود و به گونه ای باشند که کفاف هزینه های صندوق را ندهد، باعث ناترازی صندوق های بازنشستگی می شود و همچنین اگر مدیریت صندوق های بازنشستگی، ناکارآمد بوده و رویکردهای تخصصی حاکم نباشد و افراد هیات مدیره صندوق ها متخصص نباشند، لطمه بزرگی به صندوق ها وارد می شود، پس حرکت به سمت اصلاح هر دو عامل ضروری به نظر می رسد.

 

رییس مرکز پژوهش های مجلس در پایان با اشاره به اهمیت حفظ حقوق مردم در صندوق های بازنشستگی، تاکید کرد: اصلاح پارامتریک و اصلاح فرایندهای مدیریتی و اقتصادی که در این صندوق ها حاکم است، باید در راس امور قرار گیرد تا بتوانیم منابع درآمدی صندوق ها را افزایش داده و ناترازی و به تبع آن تورم را از بین ببریم، در غیر این صورت، اگر بالاترین حقوق هم داده شود، تورم، فشار معیشتی به بازنشستگان وارد می کند.

 

 

«روزنامه ابرار اقتصادی - 13 اسفند 1402»

   تاریخ ثبت: 1402/12/13     |     |