خبر اختصاصی سازمان عمران کرمان - ورود بیش از 60 هزار تن مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی مستقر در منطقه

ورود مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی مستقر در منطقه ویژه اقتصادی سیرجان طی شش ماه اول سال جاری با 52 درصد افزایش نسبت به زمان مشابه سال قبل به 63500 تن رسید.  

 

پیش بینی می شود با این افزایش ورودی مواد اولیه به کارخانجات منطقه ویژه اقتصادی سیرجان، کماکان شاهد استمرار و افزایش تولید در این واحدها تا پایان سال جاری باشیم. شایان ذکر است که طی شش ماه ابتدای سال جاری، گواهی های تولید صادره نسبت به زمان مشابه سال قبل 102 درصد رشد داشته و به 62000 تن بالغ شده است.

منبع خبر:

دیدگاه کاربران