آماده سازی جاده اختصاصی صنایع معدنی در منطقه ویژه اقتصادی سیرجان

انجام عملیات آماده سازی جاده اختصاصی صنایع معدنی حدفاصل درب خروج شمالی و مجموعه واحدهای صنایع سنگین و معدنی در حال اجرا است.  

 

به گزارش دفتر فنی منطقه ویژه اقتصادی سیرجان، تا کنون بخش صنایع سنگین و معدنی منطقه راه دسترسی اختصاصی نداشته و از راه های ارتباطی عمومی منطقه استفاده می کردند.

 

این موضوع علاوه بر خسارت به زیرساخت های منطقه خطراتی را نیز به همراه داشت.

بر همین اساس خاکریزی، تسطیح و رگلاژ لایه زیر اساس و آب پاشی و کمپکت جاده اختصاصی صنایع معدنی، حدفاصل درب خروج شمالی و مجموعه واحدهای صنایع سنگین و معدنی به طول بیش از 700 متر در حال اجرا است و بزودی آماده بهره برداری می شود.

منبع خبر:

دیدگاه کاربران