ابلاغ رای دیوان عدالت اداری در خصوص حذف الزام ثبت سفارش در مناطق ویژه

رای دیوان عدالت اداری در خصوص حذف الزام ثبت سفارش در مناطق ویژه به گمرک ایران ابلاغ شد.  

 

 

مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت، در مکاتبه ای با دفتر واردات گمرک ایران، رای جدید دیوان عدالت اداری در خصوص حذف الزام ثبت سفارش در مناطق ویژه اقتصادی را ابلاغ کرد. 

 

 

 

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه : ۲۴۷

تاریخ دادنامه: 21/02/1400

 

رأی هیأت عمومی

بر اساس ماده ۱۴ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری  صنعتی جمهوری اسلامی ایران:

«مبادلات بازرگانی مناطق با خارج از کشور پس از ثبت گمرکی از شمول مقررات صادرات و واردات  مستثنی هستند ....» و به موجب ماده ۸ قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران:

«مبادلات بازرگانی مناطق با خارج از کشور و یا با سایر مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد تجاری و صنعتی پس از ثبت در گمرک از حقوق گمرکی، سود بازرگانی و کلیه عوارض ورود و صدور تحت هر عنوان معاف بوده و مشمول محدودیتها و ممنوعیت های مقررات واردات و صادرات به استثنای محدودیتها و ممنوعیتهای قانونی و شرعی نمی شود ....» بنا بر مراتب فوق و با عنایت به اینکه حکم مقرر در ماده 7 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در رابطه با کنترل بازار مبادلات غیرمجاز ارزی وضع شده و منصرف از مبادلات بازرگانی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی است که بر مبنای موازین قانونی صدرالاشاره، انجام مبادلات بازرگانی آنها با خارج از کشور صرفا منوط به انجام ثبت گمرکی شده و از شمول تکالیف مقرر در قانون مقررات صادرات و واردات و مشخصا حکم ماده 8 قانون مذکور مبنی بر الزام واردکنندگان به انجام ثبت سفارش خارج است، لذا اطلاق بند ۱ تصویب نامه شماره ۴۳۵۳/ت۵۵۳۰۰ هـ   ۱۳۹۷/۱/۲۲ هیات وزیران از آن جهت که ممنوعیت واردات بدون ثبت سفارش را علاوه بر مبادی ورودی  کشور به مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی نیز تسری داده، با ماده ۱۴ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران و ماده 8 قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مغایرت دارد و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود./

                   

                                                                                                                         محمد مصدق

                                                                                                            رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

منبع خبر: خبرگزاری تسنیم - 27 تیر 1400

دیدگاه کاربران