خبر اختصاصی: آغاز عملیات اجرایی احداث سالن ورزشی چند منظوره در منطقه ویژه اقتصادی سیرجان

.  

 

 

 

 

با توجه به ضرورت توجه به حوزه ورزش و ارتقای سرانه های ورزشی در منطقه ویژه، عملیات اجرایی احداث سالن ورزشی چند منظوره در منطقه آغاز شد.

 

 

 

 

مهندس وفائی مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی سیرجان گفت: امروزه توجه به امر ورزش به عنوان یک عنصر مهم و تاثیرگذار در تمامی ابعاد جامعه مطرح است که در همین راستا و به منظور افزایش سطح آمادگی جسمانی و سلامت جامعه، ضرورت دارد در این حوزه اقدامات عمرانی صورت گیرد. 


مدیرعامل منطقه ویژه با توجه به ترویج و توسعه امر ورزش و افزایش سرانه های ورزشی در سطح منطقه افزود: پیش از این منطقه ویژه اقتصادی سیرجان چمن طبیعی فوتبال و استخر سرپوشیده در منطقه احداث کرده و با هدف افزایش سرانه های ورزشی و با توجه به پتانسیل و ظرفیتهای بالای ورزشی، عملیات عمرانی احداث سالن ورزشی چند منظوره به مساحت 3000 متر مربع سرپوشیده و با برآورد هزینه تقریبی 120 میلیارد ریال در منطقه آغاز کرده است.

 

به گفته وی با ورود پوشش سقف و سازه سالن ورزشی به منطقه عملیات اجرایی ساخت سالن ورزشی شروع شده که طبق برنامه زمان‌بندی این سالن در  شش ماه ساخته خواهد شد.

منبع خبر:

دیدگاه کاربران