با حکم رئیس جمهور؛ «سعید محمد» به عنوان مشاور رییس جمهور منصوب شد

به عنوان «مشاور رییس جمهور در امور مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی  

 

 

 

 

 

 

 

 

به گزارش روابط عمومی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، طی حکمی از سوی  آیت الله سید ابراهیم رئیسی، «سعید محمد» دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری _ صنعتی و ویژه اقتصادی به عنوان «مشاور رییس جمهور در امور مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی» منصوب شد.

منبع خبر:

دیدگاه کاربران