بخشنامه جدید و مهم ارزی بانک مرکزی

.  

 

 

 

 

بانک مرکزی در راستای مدیریت بازار ارز و کاهش نوسانات ارزی، به صرافی ها اجازه داد عالوه بر صادرکنندگان، ارز تمام اشخاص حقیقی و حقوقی را با نرخ توافقی خریداری کرده و به متقاضیان بفروشند.

 

 

 

 

بانک مرکزی با صدور بخشنامه جدید به صرافی ها و فعالان این بخش رسما اجازه داد علاوه بر صادرکنندگان، نسبت به خرید ارز از همه اشخاص حقیقی و حقوقی با نرخ توافقی به منظور فروش به متقاضیان اقدام کنند.

 

پیش از این بانک مرکزی به صرافی ها مجوز داده بود که ارز صادرکنندگان را با نرخ توافقی خریداری کرده و به متقاضیان بازار ارز بفروشند؛ این سیاست موجب شد تا طی دو سه روز نرخ ارز در بازار بیش از 2 هزار تومان کاهش داشته باشد.

 

کزی در راستای مدیریت بازار ارز و کاهش نوسانات ارزی، به صرافی ها اجازه داد علاوه بر صادرکنندگان، ارز تمام اشخاص حقیقی و حقوقی را با نرخ توافقی خریداری کرده و به متقاضیان بفروشند.

 

کامران سلطانی زاده در باره تأثیر این بخشنامه جدید ارزی در بازار ارز گفت: با اجرای این سیاست، عملا یک راه ورودی جدید ارز به بازار باز شده است؛ علاوه بر ارز صادرکنندگان، ارز اشخاص و شرکت ها نیز وارد بازار می شود که می تواند حجم عرضه ی ارز در بازار را به میزان چشم گیری افزایش دهد.

 

او تأکید دارد که این بخشنامه می تواند دغدغه مردمی که قصد فروش ارز داشتند را حل کند چرا که در روز های اخیر کمتر صرافی ها نسبت به خرید ارز اقدام می کردند.

منبع خبر: روزنامه اخبار صنعت - 28 خرداد 1401

دیدگاه کاربران