برگزاری کارگاه تخصصی آشنایی با کنواسیون CMR و شناخت راه بارنامه

.  

 

 

 

 

کارگاه تخصصی آشنایی با کنوانسیون CMR و شناخت راه بارنامه به صورت حضوری در سالن همایش های گمرک ایران برگزار شد.

 

 

 

 

 

در راستای پیاده سازی رویکردها و برنامه های نوین آموزشی و پژوهشی منطبق با اهداف عالی سازمانی برای تحول سازی، مرکز آموزش، تحقیقات و ظرفیت سازی با همکاری دفتر نظارت بر ترانزیت نسبت به برگزاری کارگاه تخصصی آشنایی با کنوانسیون CMR و شناخت راه بارنامه آن بطور ویژه برای مسئولین دوایر ترانزیت گمرکات سراسر کشور در روز پنجشنبه 26 خرداد به صورت حضوری در سالن همایش های گمرک ایران اقدام نمود.

در این کارگاه به صورت حرفه ای به موارد مرتبط کنوانسیون یاد شده با رویه های گمرکی عبوری و تیر و تجزیه و تحلیل راه نامه CMR با رویکرد CASE STUDY و چالش سازی به صورت گروهی پرداخته شد و بخش قابل توجهی از سوالات شرکت کنندگان تشریح گردید.

مرکز آموزش، تحقیقات و ظرفیت سازی در نظر دارد بیش از ۲۰ کارگاه مشابه مرتبط با حوزه های مختلف گمرکی در سال جاری برگزار نماید.

 

 

 

در اصطلاح بین المللی کشتیرانی بارنامه را ((بیل آولندینگ )) و در جاده و در هواپیما   ((سی . ام . آر )) می خوانند.

 

بارنامه مدرکی است برای حمل یک واحد و یا یک پارتی کالا که بعنوان گیرنده در مقصد از طرف موسسه حمل و نقل در مبدا بارگیری کالا، صادر می شود.

 

بارنامه حاوی مشخصات ظاهری کالا از قبیل تعداد بسته ها ، شماره و علامت آنها ، وزن با ظرف و گاهی نیز وزن خالص یا مقدار و نوع کالا طبق آنچه فرستنده اظهار کرده است، می باشد.

 

گیرنده بارنامه بر طبق مفاد آن ، کالا را از موسسه حمل و نقل دریافت می دارد.

منبع خبر: وب سایت گمرک جمهوری اسلامی ایران - 28 خرداد 1401

دیدگاه کاربران