اقتصاد دولتی فرصت طلایی توسعه را از ما گرفت

رئیس اتــاق بازرگانی تهران:  

 

 

 

با اشــاره به وضعیت توســعه اقتصادی در برخی کشورهای آسیا و منطقه تصریح کرد: آنچه که در کشور قطر رخ داد نمونه خوبی برای مقایسه است.

 

 

 

 

قطر شاید به اندازه بوشهر ما وسعت داشته باشد اما می بینیم که با اســتفاده از ظرفیت میادین نفتی و گازی مشترک به چه درآمدهایی رسیده است.

 

مســعود خوانســاری در هفتمین مراسم تقدیر از کارآفرینان و جشنواره امین الضرب اظهار کرد: در سال های گذشته تحریم ها به اقتصاد ایران ضربه های قابل توجهی وارد کرده است.

 

از سویی ما نتوانسته ایم سرمایه خارجی مورد نیاز را جذب کنیم و همین موضوع به عقب ماندگی اقتصاد ایران در برخی حوزه ها منجر شده است و از سوی دیگر مشکلات اقتصادی به محدود شدن سفره مردم و سختی معیشت آنها نیز دامن زده است.

 

وی با بیان این که در کنار تحریم های خارجی برخی خودتحریمی ها نیز به عاملی برای سخت تر شدن شرایط اقتصاد ایران تبدیل شده گفت: ما هیچ راهی جز استفاده از حداکثر توان داخلی و به کارگیری تمام ظرفیت ها برای عبور از شرایط فعلی نداریم.

 

در این زمینه بخش خصوصی می تواند بسیار کارگشا باشد اما ما متاسفانه شاهد آن بودیم نه تنها از ظرفیت این بخش به درستی استفاده نشد که حتی با برخی برخوردها شرایط را برای فعالان اقتصادی واقعی نیز دشوار کردند.

 

رئیس اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: در این موضوع تردیدی وجود ندارد که به جز آزادی و عدالت اقتصاد نیز یکی از اصلی ترین ارکان جامعه است و می توان گفت اگر وضعیت اقتصادی کشور خوب باشد حال تمام جامعه نیز بسیار بهتر خواهد بود.

 

اما متاسفانه در کنار محدودیت های خارجی وضعیت داخلی نیز به شکلی مدیریت شده که ما فرصت هایمان را از دست بدهیم.

 

خوانساری با اشاره به وضعیت توسعه اقتصادی در برخی کشورهای آسیا و منطقه تصریح کرد: آنچه که در کشور قطر رخ داد نمونه خوبی برای مقایسه است.

 

قطر شاید به اندازه بوشهر ما وسعت داشته باشد اما می بینیم که با استفاده از ظرفیت میادین نفتی و گازی مشترک به چه درآمدهایی رسیده و از این طریق سرمایه گذاری خارجی کسب کرده و حتی جام جهانی فوتبال برگزار می کند در کنار آن کشورهایی مانند ترکیه یا مالزی نیز در این سال ها در سطح خود پیشرفت های خوبی کردند.

 

وی ادامه داد: این که ما در ایران نتوانسته ایم پیشرفت کنیم ناشی از ضعف مدیریتی ماست.

 

در ایران نسل جوان و تحصیلکرده آماده حضور در صحنه های اقتصادی هستند اما متاسفانه ما هرگز مقدمات لازم رای فعال شدن این جوان ها را فراهم نکرده ایم و وضعیت ما نشان می دهد که نتوانسته ایم از فرصت ها به خوبی بهره ببریم.

 

وی خاطرنشان کرد: اقتصاد دولتی در ایران فرصت طلایی توسعه را از ما گرفت باید با کنار گذاشتن اختلافات بازگشت به خودباوری و اعتماد به نسل جوان از حداکثر پتانسیل و ظرفیت خود استفاده کنیم و با بهبود سرمایه اجتماعی و به کارگیری حداکثر ظرفیت اقدامات لازم را برای پیشرفت اقتصادی به کار ببندیم

منبع خبر: روزنامه اقتصادی امروز - 27 دی 1401

دیدگاه کاربران