میلاد امیر مومنان حضرت علی(ع) و روز پدر مبارک

.  

 

ماه رجب، ماه نزول رحمت الهی و ماه اجابت دعا و  13 رجب میلاد فرخنده امام عاشقان و عارفان امیرالمومنین حضرت علی(ع) 

 

 

 

 

 

 

                       از کعبه حق بانگ جلی می‌آید

                                                 آوای خوش لم‌یزلی می‌آید

                                                                       بشنو که سروش وحی حق می‌گوید

                                                                                                      آغوش گشایید علی می‌آید

میلاد شیر خدا، حضرت علی(ع) و پاسداشت مقام مرد و روز پدر بر همگان مبارک

 

«سازمان عمران کرمان»

منبع خبر:

دیدگاه کاربران