خبر اختصاصی: آگهی مناقصه احداث اسکلت بتنی ساختمان های سالن ورزشی منطقه ویژه اقتصادی سیرجان

.  

 

 

 

سازمان عمران کرمان در نظر دارد نسبت به عملیات احداث اسکلت بتنی ساختمان های داخلی سالن ورزشی منطقه ویژه اقتصادی سیرجان اقدام نماید.

 

 

 

 

به گزارش روابط عمومی منطقه، علاقه مندان برای شرکت در این مناقصه خواهشمند است برای دریافت شرایط مناقصه و همچنین قیمت پیشنهادی خود، حداکثر تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 1401/11/17 به آدرس سیرجان کیلومتر جاده شهربابک منطقه ویژه اقتصادی سیرجان، ساختمان اداری، دفتر مدیریت منطقه مراجعه و یا با شماره 03442383000 و یا 03442382015 تماس حاصل فرمایند.

منبع خبر:

دیدگاه کاربران