توسعه روابط ایران و اوراسیا در حوزه های بانکی، حمل و نقل و انرژی

مدیرکل دفتر همکاری‌های اقتصادی وزارت امور خارجه گفت:  

 

 

 

پیش نویس سند همکاری‌های ایران در زمینه‌های بانکی، حمل و نقل و انرژی نیز تبادل شده و در دست بررسی است.

 

 

 

 

 

سید جلال الدین علوی سبزواری امروز در نشست دیپلماسی ایران و اوراسیا در حوزه کشاورزی و صنایع غذایی اظهار کرد: همکاری‌های ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا نباید صرفاً تجاری باشد.

بر همین اساس پیش نویس سند همکاری‌های ایران در زمینه‌های بانکی، حمل و نقل و انرژی نیز تبادل شده و در دست بررسی است.

مدیرکل دفتر همکاری‌های اقتصادی وزارت امور خارجه افزود: به زودی پیوستن ایران به اتحادیه اقتصادی اوراسیا نهایی می‌شود، بنابراین همکاری‌های ما با کشورهای عضو اوراسیا نباید محدود به تجارت باشد که ما این موضوع را به اطلاع اعضا رسانده‌ایم.

وی ادامه داد: در این ارتباط پیش نویسی تبادل شده و در دست بررسی است که شامل همکاری‌های حمل و نقل، انرژی و بانکی نیز می‌شود.

موضوعات حمل و نقل و انرژی هم در اولویت دیپلماسی اقتصادی هستند و در مرحله بعد امنیت غذایی مورد توجه قرار دارد.

علوی تصریح کرد: تجارت آزاد با کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا دستاورد بزرگی به حساب می‌آید بنابراین مناسبات نهادینه شده دو طرف باید برای تجارت آزاد افزایش یابد.

وی با بیان اینکه سفارت‌های کشورهای عضو اتحادیه‌های اقتصادی اوراسیا همکاری‌های اقتصادی مناسبی در ایران داشته است، یادآور شد: در حال حاضر عضویت دائم ایران در اتحادیه اقتصادی اوراسیا در دستور کار نیست؛ در این زمینه ما نیز تقاضایی از اتحادیه اوراسیا نداشته ایم بلکه ما عضویت ناظر را در دستور کار داریم.

مدیرکل دفتر همکاری‌های اقتصادی وزارت امور خارجه همچنین با بیان اینکه ایجاد کریدور بین المللی هم در میان اعضای اتحادیه در حال بررسی است، افزود: صادرکنندگان کشورهای عضو اتحادیه می‌توانند از مسیرهای خشکی و دریای خزر به بازارهای ایران و دیگر کشورها دسترسی داشته باشند.

از مسیر ایران می‌توان به ترکیه خلیج فارس و هندوستان دسترسی داشت بنابراین این توافق چند جانبه است که همه کشورها از جمله ایران از آن نفع خواهند برد.

وی با اشاره به بحران انرژی موجود در جهان گفت: با همکاری کشورهای عضو این اتحادیه می‌توان امنیت انرژی را در دنیا تأمین کرد و با توجه به همکاری‌هایی که تولیدکنندگان عضو این اتحادیه دارند می‌توانیم از بحران‌های جهانی عبور کنیم.

منبع خبر: خبرگزاری مهر - 24 بهمن 1401

دیدگاه کاربران