تصویب ۶ برنامه برای کاهش ناترازی ارزی در شورای اقتصاد

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت:  

 

 

 

در نشست شورای اقتصاد 6 برنامه برای کاهش ناترازی های ارزی کشور تایید شد.

 

 

 

 

 

 

سیداحسان خاندوزی در خصوص نشست شورای اقتصاد به ریاست رئیس جمهوری اظهارداشت: این نشست با همکاری سایر وزارتخانه های اقتصادی جلسه شورای اقتصاد به ریاست رییس جمهوری برگزار شد.

 

وی افزود: در این نشست رئیس کل بانک مرکزی برنامه مشترک اقدام دستگاه های دولتی برای مهار تورم و رشد تولید ارائه دادند و کلیات برنامه تایید و مقرر شد جزئیات زمان بندی هر اقدام دستگاه این هفته نهایی شود و به تصویب شورا اقتصاد برسد.

 

وزیر اقتصاد در تشریح 10 برنامه بیان کرد: در حوزه کاهش کسری بودجه دولت، هشت اقدام، کاهش ناترازی بانک های کشور هفت اقدام، کاهش بدهی های دولت 6 اقدام به تایید شورای اقتصاد رسید.

 

وی ادامه داد: در موضوع کاهش ناترازی ارزی یعنی منابع و مصارف ارزی کشور به نحوی که تقاضای ارز مدیریت شود وعرضه ارز از طرف صادرکنندگان و فعالان اقتصادی افزایش یابد 6 اقدام در شورای اقتصاد تایید شد.

 

خاندوزی بیان کرد: در حوزه برنامه مدیریت نقدینگی و انضباط پولی هدفگذاری 25 درصد سقف رشد نقدینگی به پیشنهاد بانک مرکزی سه اقدام توسط شورای اقتصاد تایید شد و در حوزه اهداف و برنامه های ناظر به رشد اقتصادی نیز برنامه هدایت اعتبار به فعالیت تولیدی با هشت اقدام مشخص، برنامه پیش بیینی پذیری و رفع موانع تولید که از برنامه مفصل دولت است با 11 برنامه، کاهش ناترازی های حوزه انرژی با هفت اقدام مشترک که عمدتا اقدامات غیرقیمتی هستند و موجب افزایش تورم نخواهد شد در شورای اقتصاد تصویب شد.

 

وی ادامه داد: در برنامه عرضه دارایی های مالی دولت نیز سه اقدام مشترک مورد تایید شورای اقتصاد قرار گرفت.

 

وزیر اقتصاد در پایان گفت: در دهیمن برنامه مدیریت انتظارات، بهبود دیپلماسی اقتصادی و رشد سرمایه گذاری خارجی کشور که ۶ الزام آن به تایید شورای اقتصاد رسید.

 

رییس جمهور تاکید داشتند جزئیات هر دستگاه با زمان بندی هر ماه که توسط دستگاه ها و سازمان برنامه بودجه تهیه و به تایید شورای اقتصاد برسد.

منبع خبر: روزنامه اخبار صنعت - 17 اردیبهشت 1402

دیدگاه کاربران