مشکل مدیریت اقتصاد است؛ نه تفکیک و ادغام وزارتخانه

عضو هیات نمایندگان اتاق تهران؛  

 

 

 

به جای ادغام و تفکیک وزارتخانه ها باید به مشکلات اساســی توجه شود.

مشکلات کشور با گذاشتن وزیر جدید، ادغام و یا تفکیک وزارتخانه و کارهای این چنینی، حل نخواهد شد.

 

 

 

 

مساله ما، مشکل اساسی مدیریت اقتصاد کشور است.

 

چند ماهی اســت که زمزمه های تفکیک مجدد وزارت صمت و بازرگانی به گوش می رسد و دولت سیزدهم، تنها راهکار حل مشکلاتی که در حوزه تجارت و بازرگانی وجود دارد را تفکیک وزارتخانه می داند.

 

راهکاری که بسیاری از اقتصاددانان و فعالان اقتصادی بدان خوشبین نیستند و معتقدند مشکل تفکیک و ادغام نیست و باید مسائل را پایه ای تر و بنیادی تر مورد بررســی قرار داد.

 

با این وجود در روزهای اخیر دولت و مجلس، یک گام دیگر به تفکیک وزارتخانه ها نزدیک شده و دو فوریتی تفکیک وزارت بازرگانی در مجلس رای آورده است.

 

فریال مستوفی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، در پاسخ به این سوال که آیا تفکیک وزارتخانه بازرگانی تصمیم درستی است یا خیر؟

 

گفت: ما ظرف سال های گذشته در کشور، بارها و بارها وزارت خانه های صمت و بازرگانی را ادغام و تفکیک کردیم و با وجود گذشت سالیان سال، هنوز در این خصوص به نتیجه مشخصی نرسیده ایم و کارمان تنها به آزمون و خطا بدل شده است.

 

کسی نیامده تا یکبار برای همیشه این مساله را بررسی کند که آیا ادغام و یا تفکیک این دو وزارتخانه، خوب است یا بد؟

 

او افزود: در این باره لازم اســت که باتوجه به شرایط کشور، یک کار پژوهشی انجام شود که متاسفانه نمی شود و به همین دلیل است که به نتیجه ای دقیق در این باره نرسیده ایم و چاره مشکلات را ادغام و یا تفکیک وزارتخانه ها می دانیم.

 

اصل موضوع کوچک شدن دولت است.

 

دولت باید چابک شــود.

 

وزارتخانه ها زمانی که بزرگ شوند، مسلما کارایی ندارند.

 

اما می بایستی سیاستی چون ژاپن را اتخاذ کنیم.

 

این کشور وزاتخانه ها را ادغام و دولت را کوچک کرد.

 

ما در ایران وزارت صمت، بازرگانی و ... را داریم و دولت هم روز به روز بزرگتر می شود.

 

مستوفی با بیان اینکه با بزرگ شدن دولت، کسری بودجه و دیگر مشکلات اقتصادی ایجاد می شود، گفت: فارغ از همه این مسائل، مشکلات کشور با گذاشتن وزیر جدید، ادغام و یا تفکیک وزارتخانه و کارهای این چنینی، حل نخواهد شد.

 

مساله ما، مشکل اساسی مدیریت اقتصاد کشور است.

 

این موضوع باید مورد نظر قرار بگیرد.

 

تا زمانی که به این مساله توجه نکنیم، این که وزارتخانه ها ادغام و تفکیک شوند و ....، اهمیتی ندارد.

 

نظر من این است که یک برنامه ریزی منسجم و درست برای اقتصاد کشور داشته باشیم.

 

متاسفانه در ایران اقتصاد فدای سیاست شده است؛ این در حالی است که سیاست باید در خدمت اقتصاد باشد.

 

این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در پاسخ به اینکه بزرگترین مشکل فعالان اقتصادی در حال حاضر چیست؟

 

اظهار کرد: بزرگترین مشکل کشور، نبود قوانین و مقررات است که هر لحظه در حال تغییر است.

 

این وضعیت به شکلی است که شما به عنوان فعال اقتصادی وقتی صبح بیدار می شوید، باید بررسی کنید که چه قوانین جدیدی وضع شــده است.

 

روزانه شما با تغییر مقررات بسیاری که بدون برنامه ریزی هم هستند، سر و کار دارید و این موضوع یکی از بزرگترین مشکلات فعالان اقتصادی است.

 

او گفت: فساد گسترده، بی برنامگی و نبود برنامه ریزی درست و دخالت مسائل سیاسی در اقتصاد و نداشتن روابط با سایر کشورها، از دیگر مشکلاتی است که ما فعالان اقتصادی را تهدید می کند.

 

متاسفانه ما به یک جزیره جدا بدل شده ایم.

 

تحریم ها ضرر زیادی به اقتصاد کشــور زده و هزینه ها را برای کشور و فعالان اقتصادی افزایش داده است.

 

دولت باید در گام نخست، مشکلاتی را که بر سر راه فعالان اقتصادی وجود دارند را بردارد و پس از آن، به سیاست های دیگر روی آورد.

منبع خبر: روزنامه اقتصادی امروز - 18 اردیبهشت 1402

دیدگاه کاربران