اقتصاد ایران برنامه محور مدیریت نمی شود

نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس:  

 

 

 

نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت: مدیریت ها کاملا اقتضایی و سلیقه ای است، بنابراین بعضا برنامه هایی اجرا می شود که بیشتر آرمانی است، لذا برنامه ای که پاسخگوی نیاز واقعی جامعه باشد، نداریم.

 

 

 

 

محسن زنگنه نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفت و گویی در خصوص فقدان مدیریت بخصوص در بحث تامین به موقع کالاهای اساسی مورد نیاز مردم مثل مرغ و ... با اشاره به اینکه بخشی از آنچه هیچگاه حل نمی شود ناشی از نبود برنامه ریزی درست است گفت: متاسفانه صف های طولانی برای خرید مرغ در بازارهای تره بار و گرانی هایی که به علت نبود و عدم تامین نهاده های دامی و مرغی شاهد هستیم، موضوعی که مورد انتقاد مردم است را ناشی از عدم برنامه ریزی و تعهد به برنامه های اتخاذ شده می دانم، وگرنه وقوع چنین مسائلی در کشور برای اولین بار صورت نمی گیرد که مثال بگوییم پیشتر چنین مساله ای را تجربه نکرده ایم و به یک باره حادث شده است.

 

وی در این باره خاطر نشان کرد: در بحث تامین مرغ و گوشت و... این سوال مطرح می شود آیا وزارت جهاد و کشاورزی آمار دقیقی از میزان نیاز مردم به مرغ، گوشت و تخم مرغ ندارد که براساس برنامه مدون منظم با فرایندهای مربوطه مرغ و تخم مرغ مورد نیاز مردم را تامین کند؟ وی خاطر نشان کرد: باز هم این سوال مطرح می شود مگر درسالهای گذشته بارها شاهد چنین اتفاقاتی نبوده ایم، چرا یک بار برای همیشه برنامه ای تدوین نمی شود و به درستی اجرا نمی شود که شاهد کمبود نهاده و تولید مرغ و تخم مرغ مورد نیاز جامعه به عنوان کالاهای اساسی نباشیم؟

 

محسن زنگنه نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس معتقد است: با توجه به اینکه برنامه منظم، منسجم، جامع، علمی و متناسب با واقعیت های جامعه وجود ندارد و مدیران متناسب با نیازهای جامعه برنامه ریزی نمی کنند، یعنی مدیریت ها کاملا اقتضایی و سلیقه ای است، بنابراین بعضا برنامه هایی اجرا می شود که بیشتر آرمانی است، لذا برنامه ای که پاسخگوی نیاز واقعی جامعه باشد، نداریم.

 

وی بیان داشت: وقتی برنامه جامعی نیست و همه ابعاد نیازهای جامعه دیده نمی شود یک باره تصمیماتی به عنوان برنامه اتخاذ می شود که نه تنها یک سمت قضیه را مدیریت نمی کند؛ بلکه سمت های دیگر را به هم می ریزد مثل تصمیم حذف یارانه نان.

 

محسن زنگنه در این باره توضیح داد: وقتی بدون در نظر گرفتن سایر بعدهایی که بعد از حذف یارانه نان دردسرساز می شود یارانه آرد ونان حذف می شود و یارانه به افراد داده می شود قیمت نان باگت، ماکارونی و تمامی محصولاتی که از آرد درست می شود گران می شود، آن زمان مردمی که قبلا در ماه مثال 5 وعده ماکارونی می خورند چون توان خرید ماکارونی ندارند در صف نان می ایستند و فشار بیشتری به فروش و پخت نان و به تامین آرد وارد می شود.

 

محسن زنگنه گفت: کسی که برای اقتصاد و نان مردم برنامه می نویسد نباید یک وجه ماجرا را در نظر بگیرد؛ بلکه باید تمام ابعاد را مد نظر قرار دهد که بعد از حذف یارانه آرد، چه اتفاقاتی می افتد؟ بنابراین بخش مهمی از مساله عدم حل مشکلات کشور بخصوص در بخش اقتصادی عدم برنامه ریزی و عدم تعهد به اجرای درست برنامه هاست.

 

محسن زنگنه نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در این موضوع با استناد به تحقق برنامه های توسعه ای کشور گفت: براساس آمارهای منتشر شده کمتر از 30 درصد برنامه ششم توسعه محقق شده اما براساس گزارش دیوان محاسبات در حوزه اقتصاد فقط 6 درصد برنامه ها محقق شده! یعنی در نوشتن برنامه دقت نمی شود و برنامه نویسی ها متکی بر واقعیت های جامعه نیست.

 

وی معتقد است: در کنار برنامه نویسی نادرست، متاسفانه مدیران هم آن چنان کارآمد نیستند، لذا تا زمانی که به این مساله ایمان پیدا نکنیم که در کنار اینکه مدیران باید انقلابی و مومن باشند اما شرط متخصص و مجرب بودن در کار هم بسیار مهم است متاسفانه نواقض به قوت خود باقی می ماند در حالی که اگر مدیر کارآمد و برنامه محور داشته باشیم قطعا پیشرفت حاصل می شود.

منبع خبر: روزنامه اخبار صنعت - 22 خرداد 1402

دیدگاه کاربران