جدل بودجه ای دولت و مجلس در صحن علنی

.  

 

 

 

قالیباف در واکنش به اظهارات رئیس سازمان برنامه و بودجه در باره ناترازی در تبصره ۱۴ بیان کرد: این حرفا که شــما ناراحت شــدید واقعیت هایی اســت که وجود دارد.

 

 

 

 

 

البته ما قبول داریم که شــما در وســط بودجه کار خود را شــروع کردید، اما مســائل باید دنبال شود.

 

محمدباقر قالیباف در جلسه علنی روز گذشته مجلس و در جریان بررسی گزارش کمیسیون برنامه و بودجه پیرامون تحقق احکام تکلیفی منتخب قانون سال ۱۴۰۲ کل کشــور بیان کرد: اولین توقع ما از ســازمان برنامه و بودجه این اســت که مصوبه مجلس شــورای اســلامی را که به قانون تبدیل شــده اجرایی کند.

 

وی ادامه داد: بودجه پس از فراز و نشیب هایی که داشت و رفت وآمد هایی که بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام داشت به تصویب رسید و لذا اولویت اول ما اجرای قانون بودجه است.

 

نکته دیگری که وجود دارد این است که در انتهای خردادماه و اوایل تیرماه دستگاه های دولتی به دنبال جداول بودجه بودند و می گفتند که جداول بودجه برای ما بارگذاری نشده است و ما از کجا باید بدانیم که در چه شرایطی هستیم، باید زودتر از این موعد جداول بودجه و توافق نامه ها منتشر می شد.

 

وی در ادامه اظهار کرد: اکنون که در دهه آخر مردادماه هســتیم در تبصره ۱۹ و بند های «د»، «ی» و «ه» موضوعات مهمی پیش بینی شده است.

 

به عنوان مثال در بند «ی» این فرصت را فراهم کردیم که مدیریت مالی به صورت ســامانه در بیاید و دســتگاه ها با ســامانه هوشمند در این حوزه گام بردارند.

 

در صورت تحقق این موضوع دیگر شــاهد اعداد متفاوت نبودیم و همه در ســامانه یکپارچه بود.

 

رئیس مجلس تصریح کرد: این موضوعات مشــکلات مردم اســت که نمایندگان از دســتگاه های اجرایی شــنیده و به دنبال رفع آن ها هستند.

 

این حرفا که شما ناراحت شدید واقعیت هایی است که وجود دارد.

 

البته ما قبول داریم که شــما در وســط بودجه کار خود را شــروع کردید، اما مسائل باید دنبال شود.

 

قالیباف گفت: نمایندگان استان های شمالی در بحث گندم، برنج و چای در اینجا مطالبی داشتند هم نســبت به واردات اعتراض دارند هم نســبت به خرید اعتراض دارند و هم نســبت به واریز مبالغ.

 

وی در ادامه اظهار کرد: در موضوع گندم شــما به عنوان رئیس ســازمان برنامه و بودجه گفتید مجلس شــورای اســلامی تبصره ۱۴ را ناتراز بســته اســت.

 

من به شما می گویم که دولت در لایحه خود ۶۵۹ همت برای تبصره ۱۴ اختصاص داده بود و مجلس شــورای اســلامی هم همین ۶۵۹ همت را برای شــما تصویب کرد بدون این که یک ریال در تبصره ۱۴ جابه جا شود حال شما مجلس را محکوم می کنید و می گویید مجلس شورای اسلامی تبصره ۱۴ را ناتراز بسته است.

 

این درست نیست.

 

وی ادامه داد: این حق دولت اســت که برای اصلاح بودجه لایحه دهد، اما بنده شــخصا شــما را دعوت کردم و به شما به عنوان یک کارشناس گفتم اکنون وقت دادن اصلاحیه نیست، اجازه دهید برنامه هفتم تصویب شــود.

 

در برنامه تغییراتی ایجاد می شــود که باید در بودجه اعمال گردد آنگاه اصلاحیه نیز صورت می گیرد.

 

شما نیز گفتید پیشنهاد خوبی است، اما بار دیگر لایحه ارائه کردید که در ماده یک آن از مجلس شورای اسلامی ۱۵ میلیارد یورو خواسته اید که در قالب تهاتر به همه سازمان ها هر طور که می خواهید اختصاص دهید.

 

آیا مجلس شورای اسلامی می تواند این را تصویب کند؟

 

قالیباف در ادامه خاطر نشان کرد: این ها موضوعات اساسی است و همکاران بنده به این موضوع اعتراض دارند.

 

اگر امروز برخی از نمایندگان گلایه دارند به خاطر این است که قانون به درستی اجرا نشده است.

 

در تبصره ۱۸ موضوع اشــتغال دیده شــده اســت، اما تنها دو همت منابع به این موضوع مهم اختصاص داده شده است.

 

در حوزه تامین دارو مشکلات جدی وجود دارد، اما ما مطمئن هستیم که اگر این بودجه به درستی اجرا شود می تواند جوابگوی این موضوعات اساسی باشد.

 

بحث مربوط به برنج، گندم و دارو که از موضوعات معیشتی مردم است و موارد دیده شده در تبصره ۱۴ بودجه باید از اولویت های تخصیص منابع باشد.

 

همان میزان که پرداخت حقوق برای ما اولویت دارد این موضوعات باید در اولویت قرار گیرد.

منبع خبر: روزنامه مواجهه اقتصادی - 25 مرداد 1402

دیدگاه کاربران