صندوق توسعه ملی هم مشغول صادرات نفت و گاز شد

به منظور تسویه بدهی ها  

 

 

نمایندگان مجلس به دولت اجازه دادند به منظور تسویه بدهی های خود و شرکت ملی نفت ایران به صندوق توسعه ملی نسبت به عقد قرارداد با این صندوق در زمینه اکتشاف، توسعه، استخراج، تولید، فروش و صادرات نفت و گاز با اولویت میادین جدید و یا مشترک اقدام کند.

 

 

 

 

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی و در ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، بند ب ماده 3 لایحه را به تصویب رساندند.

 

در ماده 3 آمده است که در راستای تقویت تأمین منابع مالی تولید، اقدامات زیر انجام می شود:

 

ب - به دولت اجازه داده می شود به منظور تسویه بدهی های خود و شرکت ملی نفت ایران به صندوق توسعه ملی از طریق وزارت نفت، بدون واگذاری مالکیت و حاکمیت و بدون بنگاه داری، نسبت به عقد قرارداد با این صندوق در زمینه اکتشاف، توسعه، استخراج، تولید، فروش و صادرات نفت و گاز با اولویت میادین جدید و یا مشترک، با رعایت موارد ذیل اقدام نماید:

 

 

  • صندوق توسعه ملی مکلف است برای اکتشاف، توسعه، استخراج، تولید، فروش و صادرات از طریق عقد قرارداد خرید خدمت با بخش های صرفا خصوصی و غیردولتی ذی صلاح اقدام نماید.

 

  • صندوق توسعه ملی با استفاده از ساز و کارهای مختلف از جمله منابع داخلی خود و بازار سرمایه نسبت به جذب منابع ارزی و ریالی از سرمایه گذاران مردمی، داخلی و خارجی در اکتشاف، توسعه، استخراج و تولید اقدام می نماید.

 

  • هشتاد درصد (80)% از درآمد حاصل از فروش محصول بعد از کسر سهم صندوق توسعه ملی و هزینه های مربوط به اکتشاف، توسعه، استخراج، تولید، فروش و صادرات، بابت بازپرداخت بدهی دولت به صندوق توسعه ملی صرف می شود و باقی مانده درآمد به حساب درآمد عمومی دولت نزد خزانه داری کل کشور واریز می گردد.

 

  • نظارت وزارت نفت باید به گونه ای انجام شود که تضمین کننده برداشت صیانتی از ذخایر نفت و گاز باشد.

 

  • صندوق توسعه ملی مکلف است پس از تسویه مطالبات خود از دولت، کلیه اختیارات و وظایف خود در میادین و قراردادهای هر یک از میادین را به وزارت نفت (شرکت ملی نفت ایران) واگذار نماید.

 

  • صندوق توسعه ملی مکلف است حداکثر یکسال بعد از تسویه مطالبات خود از دولت، سهم خود از مشارکت موضوع بند (1) را به بخش خصوصی و تعاونی واگذار نماید.
منبع خبر: روزنامه ابرار اقتصادی - 5 مهر 1402

دیدگاه کاربران