تولید رقابت پذیر؛ تنها راه نجات کشور

رئیس اتاق بازرگانی ایران در اجلاس هیأت نمایندگان این نهاد غیردولتی عنوان کرد:  

 

 

 

چهارمین اجلاس هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سراسر کشور با حضور هیأت رئیسه دوره دهم این اتاق، اعضای هیأت نمایندگان و فعالان اقتصادی عضو اتاق بازرگانی، صبح دیروز نهم مهرماه برگزار شد.

 

 

 

 

به گزارشی در ابتدای این اجلاس که در شــهر مشهد برگزار شد، غلام حسین شافعی، عضو اتاق بازرگانی ایران و رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی با خوش آمدگویی به نمایندگان اتاق بازرگانی اظهار کرد: «نقش بخش خصوصی در نجات اقتصاد کشور بسیار مهم است و ما باید به عنوان فعالان اقتصادی در این راستا با نگاه ملی گام برداریم».

 

حسین سلاح ورزی، رئیس اتاق بازرگانی ایران در ادامه با تقدیر از استقبال از این اجلاس بیان کرد: بر اساس وعده داده شده از سوی هیأت رئیسه مبنی بر شفافیت، صورت های مالی اتاق به تمامی اعضای هیأت نمایندگان ارائه می شود و مؤسسات وابسته به اتاق بازرگانی نیز صورت های مالی خود را با توضیحات به اعضا ارائه دهند.

 

برای تحول در اتاق بازرگانی و ایجاد ســازوکار بودجه ریزی نیز برنامه ای ارائه شــده که در پایان هر دوره سنجش پذیر و قابل ارزیابی خواهد بود.

 

سلاح ورزی با اشاره به انتخابات کمیسیون ها و اعتراضات مربوط به آن تصریح کرد: هیأت رئیسه موظف به پیگیری اعتراضات به این انتخابات هاست.

 

ما به معترضین به این انتخابات تریبون داده و اعتراضات به واحد حقوقی اتاق بازرگانی ارجاع شد.

 

واحد حقوقی ابتدا توصیه به مصالحه کاندیداهای کمیسیون گردشگری داد که حواشی خاصی داشته و در غیر این صورت نیز این واحد توصیه به تجدید انتخابات کرده است.

 

رئیس اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: در بحث کارت بازرگانی هیچ تهدیدی مبنی بر حذف این کارت از سوی دولت وجود ندارد و در تعامل دولت با اتاق بازرگانی این ایده از پیش نویس برنامه هفتم توســعه حذف شــد.

 

اخبار و شــایعاتی مبنی بر گشایش در حوزه تجارت خارجی و رفع تحریم ها و حتی پذیرش اف.ای.تی .اف مطرح شده که در عمل صحت ندارد و برخی نهادها همچنان به سیاست های خارجی قبلی پافشاری می کنند.

 

او با اشاره به بازارسازی از سوی دولت در چهارچوب بورس کالا و اوراق بهادار گفت: برخی فکر می کنند راه کنترل قیمت بازارسازی است، اما مشکل تورم تنها با کنترل نقدینگی از طریق انضباط نظام بانکی و کنترل موتورهای خلق نقدینگی حل خواهد شد.

 

اگر تحریم های ظالمانه نتوانست اقتصاد ایران را به زانو در بیاورد، ولی خطر مداخلات نا به جای دولت به زیان تولیدکنندگان بخش خصوصی چنین خواهد کرد.

 

توصیه ما این است که قبل از هر تصمیمی دولت اثر آن را بر توان تولید در نظر بگیرند.

 

امروز مهمترین ابرچالش کشور ضعف توان تولید رقابت پذیر است.

 

رییس اتاق بازرگانی ایران اضافه کرد: توصیه همه اقتصاددانان این بوده که تولید رقابت پذیر تنها راه نجات کشور است، اما دولت هیچ توجهی به آن نکرد و دولت با وجود اقدام قابل تقدیر مالیات بر سود، اما در عین حال بسیاری از معافیت های مالیاتی را حذف کرده است.

 

راه حل پیشنهادی ما افزایش تنش زدایی خارجی و افزایش فروش نفت و گاز و آوردن پول این منابع در تکمیل زنجیره تولید ارزش در کشور است.

 

رفع کسری بودجه دولت نیز مانند سایر کشورهای پیشرفته دنیا باید پی گرفته شود.

 

سلاح ورزی تأکید کرد: یک بسته سیاست ارزی روشن برای بخش خصوصی از سوی دولت باید مطرح شود تا اهداف ارزی برنامه هفتم توسعه اجرایی شود.

 

جهش نرخ ارز و تورم بالا در سال های اخیر که بیش از چهل درصد بوده، قدرت صادراتی کشور را کاهش داده است.

 

با روش کنترل ارزی فعلی قطعا نهاد صادرات کشور تضعیف بیشتری را تجربه خواهد کرد.

 

دولت به جای تأکید بر نرخ ارز، باید بر رقابت پذیری تولید تأکید و ورود کند.

 

مهار تورم به جز این راهکاری ندارد. پیمان سپاری یک سیاست موقت طی دو یا سه سال بوده است، اما در ایران سال هاست بحث تعهد ارزی و پیمان سپاری را داشته ایم که ضربات بدی به ما زده است.

 

او با تأکید بر بحران قطع برق در تابســتان و قطع گاز در زمســتان گفت: کمبود عرضه انرژی به تولید و شــهرک های صنعتی و بنگاه های تولیدی ضربه بدی خواهد زد.

 

گزارش مرکز پژوهش های مجلس به خوبی نشان می دهد که هر یک ساعت قطع برق یا گاز زیان جبران ناپذیری به واحدها می زند و از هم اکنون در رابطه با تأمین برق و گاز واحدها به دولت توصیه اکید می کنیم تا حداکثر تلاش خود را برای برقراری تولید صرف کند تا با کاهش تولید به بحران ها افزوده نشود.

منبع خبر: روزنامه آسیا - 10 مهر 1402

دیدگاه کاربران