بورس بین الملل مناطق آزاد در مرحله تکمیل موسسین است

رئیس سازمان بورس:  

 

 

 

با اشاره به آخرین وضعیت راه اندازی بورس بین الملل، اعلام کرد: به شرط پیگیری مستمر دبیرخانه مناطق آزاد این بورس تا پایان سال عملیاتی خواهد شد.

 

 

 

 

مجید عشقی در خصوص آخرین جزئیات راه اندازی بورس بین الملل گفت: بورس بین المللی در مرحله تکمیل موسسین است و پس از آن امور پذیره نویسی و سایر مراحل طی خواهد شد.

 

وی افزود: نمی توان برای بورس بین الملل زمان اعلام کرد و بستگی به پیگیری های دبیرخانه مناطق آزاد دارد.

 

اگر پیگیری ها مستمر باشد می توان امیدوار بود تا پایان سال عملیاتی شود.

منبع خبر: روزنامه اقتصاد کیش - 24 مهر 1402

دیدگاه کاربران